BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Ztráta zaměstnání a její dopady"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ztráta zaměstnání a její dopady Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 14 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martin Homola, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Kasuistika nezaměstnaného, Ztráta práce

Abstrakt

Práce se zabývá teoretickým pojednáním i praktickým sociologickým výzkumem.

Obsah

1. Teoretická část
1.1. Úvod
1.2. Význam práce
1.3. Ztráta práce
1.4. Dopady ztráty práce na společnost, jedince a ostatní pracovníky
1.5. Prožívání ztráty zaměstnání
1.6. Individuální prožívání
1.7. Bariéry v adaptaci nezaměstnaných
1.8. Obavy z budoucích životních situací
1.9. Zhoršení zdraví
1.10. Postoje k hledání nové práce
1.11. Zbavování se odpovědnosti
1.12. Tendence k alibismu
1.13. Negativní podnikové sociální klima
1.14. Odborná nekompetentnost
1.15. Nedostatečné právní vědomí
1.16. Podpora pro zvládnutí frustrace
1.17. Jak z toho všeho ven?
2. Praktická část
2.1. Úvod do praxe
2.2. Hypotéza
2.3. Metodika
2.4. Respondenti
2.5. Otázky
2.6. Vyhodnocení – psychologická část
2.6.1. Mladé ženy
2.6.2. Mladí muži
2.6.3. Starší ženy
2.6.4. Starší muži
2.6.5. Mladší vs. starší
2.6.6. Ženy vs. muži
2.6.7. Celkově
2.7. Vyhodnocení – sociologická část
3. Reflexe týmové práce
4. Závěr
5. Zdroje, literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ztráta zaměstnání a její dopady
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz