BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Zásoby"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Zásoby Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 24 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martina Dvořáková, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Účetnictví

Obsah

Seznam zkratek
Úvod
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
1 Předmět standardu IAS
2 Oceňování
2.1 Ocenění při prvotním vykázání – při pořízení
2.1.1 Techniky ocenění pořizovací ceny zásob
2.2 Ocenění spotřeby zásob
2.3 Snížení hodnoty zásob
3 Zveřejnění
Česká účetní legislativa
1 Vymezení zásob
2 Oceňování
3 Postup účtování
4 Inventarizace zásob
5 Analytická evidence zásob
6 Zveřejnění
Rozdíly mezi mezinárodními standardy účetního výkaznictví a českou účetní legislativou
Závěr
Literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Česká část zpracována zejména na základě Zákona o účetnictví, Vyhlášky č. 500/2002 a Českých účetních standardů.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Zásoby
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz