BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Úpadek českého fotbalu v posledních deseti letech"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Úpadek českého fotbalu v posledních deseti letech Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 54 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martin Homola, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Manažerské rozhodování

Abstrakt

Co se týče cíle práce, jde o zjištění faktorů, jež vedly k poklesu českého fotbalu za posledních deset let, jejich popsání a pomocí metod kauzální analýzy a dalších metod určení, které z nich jsou hlavními příčinami zkoumaného problému. K lepšímu pochopení a spolu s metodou Kepner-Tregoe k uvedení čtenáře do problému by měly sloužit situační analýzy SWOT a PEST, jež jsme si vybrali. Jednotlivé faktory úpadku se pokusíme stanovit na základě provedení Kepner-Tregoe kauzální analýzy, pokud se některé z faktorů ukážou jako ty, které pravděpodobně za úpadek mohou s vyšší pravděpodobností nežli ostatní, podrobíme je dalšímu analyzování – metodami strom kauzálních vztahů a Why-Because analysis, kterou jsme si sami zvolili. Najít faktory, které z menší či větší části způsobily úpadek tuzemského fotbalu, je věc jedna, na jejich základě se pokusit problém řešit, je však věc druhá. Naše práce může mít ambici pouze prvého, řešení už leží v rukou jiných…

Obsah

Úvod
Proč se jedná o problém a má cenu jej řešit?
Metody situační analýzy
SWOT analýza
PEST
Kauzální analýza Kepner-Tregoe
Specifikace nalezených faktorů
Faktor č. 1 – Převažující nestabilní zdroje příjmů českých klubů
Faktor č. 2 – Pokles výnosů z prodeje hráčů
Faktor č. 3 – Chybí opravdoví střelci
Faktor č. 4 – Klesá počet vstřelených gólů
Faktor č. 5 - Počet cizinců v domácí soutěži
Faktor č. 6 – Klesající návštěvnost
Faktor č. 7 – Osoba trenéra národního celku
Faktor č. 8 – Úpadek reputace národního týmu
Faktor č. 9 - Umístění mládežnických reprezentací
Faktor č. 10 - Počet českých reprezentantů z domácí ligy
Faktor č. 11 – Zhoršující se bilance českých klubů v evropských pohárech
Faktor č. 12 – Korupce
Aplikované metody
Verifikace příčin metodou Kepner-Tregoe
Kauzální diagnóza
Kognitivní mapa
Ishikawův diagram
Shrnutí závěrů a zamyšlení se nad dalším postupem
Why-Because analysis
Strom kauzálních vztahů
Porovnání řešení a výsledků
Závěr a doporučení

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Autor je jedním ze spoluatorů rozsáhlého popisně-analytického pohledu na český fotbal.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Úpadek českého fotbalu v posledních deseti letech
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz