BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 36 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Jan Brázda, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2006

Klíčová slova

Autoritarismus, Ideologie, Legitimita, Totalitarismus

Abstrakt

Téma totalitních a autoritativních režimů není v politické vědě ničím novým. Již více než půl století představuje jednu z disciplín, jimž je věnováno značné intelektuální úsilí. Důvod je nasnadě – po celou druhou polovinu dvacátého století málokdy dosahoval počet demokratických režimů alespoň poloviny počtu režimů nedemokratických. Převážná část světového obyvatelstva žila v režimech, jež se tak či onak vymezovaly vůči demokracii, a demokracie tak představovala spíše deviantní případ. Práce podává ucelený přehled režimů.

Obsah

1. Úvod
2. Cíl a metodika
2.1 Cíl
2.2 Metodika
3. Literární rešerše – problémy s pojmoslovím
3.1 Pojmy extremista, fundamentalista a radikál
3.2 Pojmy hegemonismus, diktatura, autokracie, teokracie, oligarchie, plutokracie, absolutismus, autarchie, despocie, tyranie
4. Totalitarismus
4.1 Historicita totalitarismu
4.2 Totalitarismus jako politické náboženství
4.3 Definice totalitarismu
4.4 Charakteristické rysy totalitarismu
4.5 Vnitřní klasifikace totalitarismu
5. Autoritarismus
5.1 Základní rysy autoritativních režimů
5.2 Limitovaný pluralismus
5.3 Typy autoritativních režimů
6. Legitimita v autoritarismu a totalitarismu
6.1 Legitimita a její význam
6.2 Legitimita v autoritarismu
6.2.1 Charismatická legitimita
6.2.2 Tradicionalistická legitimita
6.2.3 Národní legitimita
6.2.4 Společenská smlouva jako nástroj legitimity
6.2.5 Strukturální legitimita
6.2.6 Legalistická legitimita
6.2.7 Geopolitická legitimita
6.2.8 Idealistická legitimita
6.2.9 Technokratická legitimita
6.2.10 Negativistická legitimita
6.2.11 Sociálně ideová legitimita
6.2.12 Efektivní legitimita
6.3 Legitimita v totalitarismu
6.3.1 Teleologická legitimita
6.3.2 Ideologická legitimita
6.3.3 Ritualistická legitimita
6.3.4 Totalitarismus a tři klasické weberovské legitimity
6.4 Problém s udržováním legitimity v autoritarismu a totalitarismu
7. Totalitní ideologie a autoritativní mentalita
7.1 Ideologie
7.2 Mentalita
7.3 Rozpor mentality a ideologie
7.4 Konkrétní příklady ideologií
7.4.1 Nacismus
7.4.2 Komunismus
7.4.3 Maoismus
7.4.4 Čučche
7.5 Konkrétní příklady mentalit
7.5.1 Španělsko
7.5.2 Chile
7.5.3 Portugalsko
8. Praktické fungování totalitarismu a autoritarismu
8.1 Totalitní režimy
8.1.1 Komunistické Rusko
8.1.2 Nacistická Třetí říše
8.1.3 Hodžova Albánie
8.1.4 Pol Potova Kambodža
8.2 Autoritativní režimy
8.2.1 Frankistické Španělsko
8.2.2 Estado Novo v Portugalsku
8.2.3 Italská provincie Carnaro
8.2.4 Lidové Polsko
8.2.5 Kádárovské Maďarsko
7. Závěr
8. Seznam literatury
9. Příloha
10. Resumé a klíčová slova

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz