BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Štíhlé podnikové systémy"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Štíhlé podnikové systémy Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 12 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martin Homola, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Lean production, Štíhlé produkce

Abstrakt

V odborné literatuře se pro český výraz „štíhlé produkce“ setkáváme hned s několika anglickými ekvivalenty. Nejběžnější z nich jsou lean production, nebo například lean manufacturing. Bez ohledu na užitý název však můžeme říct, že obecně můžeme štíhlé produkce charakterizovat jako obrat od funkčního k procesnímu myšlení při řízení výroby, jedná se o způsob řízení založený na poznání ceny času, ceny tempa a ceny rychlosti s dosažením vysoké úspory času a vysokého zhodnocení kapitálu a práce.

Obsah

1. Úvod
1.1. Vývoj
2. Charakteristika
2.1. Přínosy štíhlé produkce
2.2. Lean production ve zkratce
2.3. Chyby, které se běžně dějí
2.4. Lean production vs. tradiční produkce
2.5. Štíhlé produkce schematicky
3. Pojmy spojené s lean production ve zkratce
3.1. 5S, 6 sigma, ABC
3.2. Benchmarking, controlling, cost reduction, Ishikawův diagram, jidoka
3.3. Ishikawův diagram, jidoka, korelační diagramy, kaizen
3.4. Kanban
3.5. JIS, JIT, MRP I, MRP II
3.6. PDCA, POKA – YOKE
3.7. PQM, SPA, TPM, TQM
4. Závěr
5. Zdroje

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Štíhlé podnikové systémy
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz