BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Pojištění v podmínkách islámu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Pojištění v podmínkách islámu Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 8 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této seminární práce je student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Islám, Islámská alternativa konvenčního pojištění, Mudaraba, Musharaka, Pojišťovnictví , Šaríja

Abstrakt

Islámský hospodářský systém je založen na zásadách volného tržního hospodářství, jako je svoboda podnikání, svoboda vlastnictví a svoboda smluvních závazků. Tyto zásady patří k jeho základním součástem tak jako patří k základním součástem hospodářství v rozvinutých západních zemích. Jejich rámcové podmínky však podle morálních norem určuje islámská nauka – „šaríja“. Porušení těchto etických církevních zásad je označováno jako zásah do tržního podnikání. Islámskou ekonomii lze tudíž definovat jako tržní hospodářství, jež se opírá o mravní zásady.

Obsah

1 Úvod
2 Cíl a metodika práce
3 Vlastní práce
3.1 Islámská ekonomika aneb hospodaření bez úroků
3.2 Podnikání v podmínkách islámu
3.3 Pojišťovnictví v podmínkách islámu
3.3.1 Islámská alternativa konvenčního pojištění
4 Diskuse
4.1 Arabská banka nabízí životní pojištění sebevražedným džihádistům
4.2 Jiří Weigl: Muslimové po svobodě neprahnou
5 Závěr
6 Seznam použité literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Pojištění v podmínkách islámu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz