BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Odcizení osobních dokladů"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Odcizení osobních dokladů Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 9 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Karin Plincnerová, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Osobní doklady

Abstrakt

1. Úvod 2. Doklad totožnosti 2.1 Občanský průkaz 2.2 Cestovní doklad 3. Povinnosti občana při odcizení osobních dokladů 4. Potvrzení o občanském průkazu 4.1 Řidičský průkaz 4.2 Průkaz zdravotního pojištění 4.3 Osvědčení o registraci vozidla 5. Nedostatečná právní úprava a použitelnost Potvrzení o občanském průkazu 6. Nejčastěji řešené problémy 6.1 Jak si zajistit přístup k peněžním prostředkům? 6.2 Jak převzít poštu určenou do vlastních rukou? 6.3 Jak řídit motorové vozidlo a vycestovat do zemí EU? 6.4 Jak uzavřít pojistnou smlouvu? 6.5 Jak jít svědčit k soudu? 6.6 Jaká bude doba vydání a minimální cena za nové osobní doklady? 7. Závěr 8. Použitá literatura

Obsah

V této studii bude analyzována právní úprava vztahující se k osobním dokladům a zhruba vysvětlen postup okradeného při vyřizování duplikátů, resp. podání žádostí o vydání nových dokladů. Zároveň bude poukázáno na určitou legislativní nedostatečnost, pro kterou jsou na určitou dobu občanovi státem odebírána jeho práva, a ve své podstatě je několikrát trestán za to, že se stal obětí kapesních zlodějů. Finančně ve formě správních poplatků za vydání nových dokladů, časově dobou strávenou jednáním u jednotlivých institucí a, jak ukáže tato práce, dočasným omezením svých práv, která jsou přímo vázána na doklad totožnosti.

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Odcizení osobních dokladů
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz