BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Neverbální komunikace"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Neverbální komunikace Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 9 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Kateřina Jutříčková, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Verbální a nonverbální komunikace

Abstrakt

Neverbální komunikace se týká každého z nás a podle mého úsudku by každý člověk měl znát svou osobnost natolik, aby věděl, jak může jednat a jak ovlivňovat své chování vůči okolí. V každodenním běžném nebo pracovním procesu se s tímto typem komunikace setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam jí přikládá druhá strana, nebo skupina. Proto je pro mne tato problematika a s tím i pojednání na toto téma velmi důležité.

Obsah

1. Proč neverbální komunikace
2. Neverbální komunikace
3. Stručný vývoj a historie
4. Rozdělení neverbálních projevů
4.1 Mimika
4.2 Haptika
4.3 Proxemika
4.4 Posturologie
4.5 Kinezika
4.6 Gestika
4.7 Pohledy a oční kontakt
4.8 Chronemika
4.9 Paralingvistika
4.10 Grafologie
5. Závěr
6. Použítá literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Neverbální komunikace
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz