BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Hodnota pro zákazníka z pohledu výrobce a kupujícího"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Hodnota pro zákazníka z pohledu výrobce a kupujícího Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 7 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martin Homola, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Hodnota pro zákazníka

Abstrakt

Práce se věnuje hodnotě pro zákazníka z dvojího pohledu - jednat sleduje optimalizační proces výrobce, jednak kupujícího. Nahlíží tak z různých úhlů pohledu na hodnotu pro zákazníka jako takovou. Logicky se tak věnuje i pojmům s ní přímo spjatou - optimu slastí s minimem strastí a termínu "dělat dobré věci dobře".

Obsah

1. Úvod
2. Hodnota pro zákazníka
3. Spoluvytváření hodnoty se zákazníkem
4. Optimum slastí s minimem strastí
5. Dělat dobré věci dobře
6. Závěr
7. Zdroje

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Hodnota pro zákazníka z pohledu výrobce a kupujícího
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz