BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Finanční analýza společnosti INPOST spol. s.r.o."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza společnosti INPOST spol. s.r.o. Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 21 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: , student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

finanční analýza

Abstrakt

Cílem seminární práce je zpracovat finanční analýzu společnosti INPOST spol. s.r.o., a to za období 2005 – 2009. Výsledky této seminární práce budou sloužit jako podklad pro sestavení finančního a investičního plánu. Data jsme čerpaly z účetních výkazů společnosti INPOST spol. s.r.o., a to rozvahy a z výkazu zisků a ztrát za uvedené období. Data jsou prezentována pomocí grafů a doplněna komentářem.

Obsah

Běžná struktura finanční analýzy
Vertikální a horizontální analýza
Analýza účetních výkazů
Poměrové ukazatele, celkové indexy
Finanční plán
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza společnosti INPOST spol. s.r.o.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2022 BAKALÁŘKY.cz