BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Finanční analýza podniku Stavby silnic a železnic, a.s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza podniku Stavby silnic a železnic, a.s. Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 28 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Zuzana Šmídová, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Du Pontův rozklad, finanční analýza, Horizontální analýza, ROA, ROE, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, Ukazatele zadluženosti, Vertikální analýza

Abstrakt

Cílem seminární práce je provést finanční analýzu podniku Stavby silnic a železnic, a. s. se zaměřím na posouzení finanční situace v letech 2003 – 2005.

Obsah

1. Úvod
2. Charakteristika společnosti Stavby silnic a železnic, a. s.
2.1. Historie společnosti
2.2. Předmět podnikání
2.3. Strategie podnikání
2.4. Vedení společnosti
2.4.1. Představenstvo
2.4.2. Dozorčí rada
2.4.3. Dceřiné společnosti
2.5. Základní kapitál
3. Zdroje finančních informací
4. Uživatelé finanční analýzy
5. Použité metodické aparáty
5.1. Analýza absolutních ukazatelů
5.1.1. Vertikální analýza
5.1.2. Horizontální analýza
5.2. Bilanční pravidla
5.2.1. Zlaté bilanční pravidlo financování
5.2.2. Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika
5.2.3. Zlaté bilanční poměrové pravidlo
5.2.4. Zlaté bilanční pari pravidlo
5.3. Poměrové ukazatele
5.3.1. Ukazatelé rentability
5.3.2. Ukazatelé likvidity
5.3.3. Ukazatelé aktivity
5.3.4. Ukazatele zadluženosti
5.4. Analýza pracovního kapitálu
5.5. Du Pontův rozklad
5.6. Altmanova analýza
5.7. Index IN01
6. Aplikační část
6.1. Analýza účetních výkazů
6.1.1. Horizontální analýza
6.1.2. Vertikální analýza
6.2. Pravidla financování
6.2.1. Zlaté bilanční pravidlo financování
6.2.2. Zlaté pravidlo vyrovnání rizika
6.2.3. Zlaté pari pravidlo
6.2.4. Zlaté poměrové pravidlo
6.3. Analýza pomocí poměrových ukazatelů
6.3.1. Ukazatelé rentability
6.3.2. Ukazatelé likvidity
6.3.3. Aktivita
6.3.4. Zadluženost
6.4. Du Pontův rozklad
6.4.1. Du Pontův rozklad ROA (rentability vlastního jmění)
6.4.2. Du Pontův rozklad ROE (rentability vlastního kapitálu)
6.5. Analýza pracovního kapitálu
6.6. Aplikace Altmanova indexu a indexu IN01
6.6.1. Altmanův index
6.6.2. Index IN01
7. Porovnání v oboru
8. Závěr
9. Zdroje
10. Přílohy
10.1. Rozvaha v plném rozsahu
10.2. Horizontální analýza rozvahy
10.3. Vertikální analýza rozvahy
10.4. Výsledovka v plném rozsahu
10.5. Horizontální analýza výsledovky
10.6. Vertikální analýza výsledovky

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce plně odpovídá účelu - vypracování ukazatelů z obsahu. Úroveň zpracování neformální, formátování nadpisů a textu prosté.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza podniku Stavby silnic a železnic, a.s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz