BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Finanční analýza podniku Kožešnická a.s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza podniku Kožešnická a.s. Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 26 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martin Homola, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Altmanovo Z-skóre, Du Pontův rozklad, EVA, finanční analýza, Horizontální analýza, ROA, ROE, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, Ukazatele zadluženosti, Vertikální analýza

Abstrakt

Finanční analýza podniku Kožešnická a. s.. Práce se skládá z metodického aparátu (bilanční pravidla, poměrové ukazatele, analýza čistého pracovního kapitálu a obratového cyklu peněz, Du Pontův rozklad, indikátor bonity, IN05, Altmanův model, ukazatel EVA) a aplikační části (praktická aplikace jednotlivých principů z metodického aparátu).

Obsah

1. Úvod, vymezení práce, popis podniku
2. Metodický aparát
2.1. Bilanční pravidla
2.2. Poměrové ukazatele
2.3. Analýza net working capital a obratového cyklu peněz
2.4. Du Pontův rozklad
2.5. Indikátor bonity, index IN05, Altmanův model
2.6. Ukazatel EVA
3. Aplikační část
3.1. Bilanční pravidla, horizontální a vertikální analýza
3.2. Analýza poměrových ukazatelů
3.2.1. Ukazatele rentability
3.2.2. Ukazatele likvidity
3.2.3. Ukazatele aktivity
3.2.4. Ukazatele zadluženosti
3.3. Analýza čistého pracovního kapitálu a obratového cyklu peněz
3.4. Du Pontův rozklad
3.4.1. Základní verze
3.4.2. Rozšířená verze
3.5. Indikátor bonity, index IN05 a Altmanův (Z-skóre) model
3.6. Výpočet ukazatele EVA
3.7. Vyhodnocení vývoje podniku
3.8. Závěr a shrnutí poznatků z provedené analýzy
4. Přílohy
4.1. Aktiva podniku za jednotlivé roky
4.2. Pasiva podniku za jednotlivé roky
4.3. Výsledovka podniku za jednotlivé roky
4.4. Aktiva podniku upravená pro potřeby horizontální analýzy
4.5. Pasiva podniku upravená pro potřeby horizontální analýzy
4.6. Výsledovka podniku upravená pro potřeby horizontální analýzy
4.7. Aktiva podniku upravená pro potřeby vertikální analýzy
4.8. Pasiva podniku upravená pro potřeby vertikální analýzy
4.9. Výsledovka podniku upravená pro potřeby vertikální analýzy
5. Zdroje

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza podniku Kožešnická a.s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz