BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Finanční analýza HYPO stavební spořitelny a.s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza HYPO stavební spořitelny a.s. Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 14 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této seminární práce je student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

finanční analýza, ROA, ROE, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty

Obsah

1 Úvod
1.1 Vlastnická struktura stavební spořitelny
2 Zhodnocení vývoje jednotlivých ukazatelů – sledované období 2001 - 2006
2.1 Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) a Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)
2.2 Bankovní produktivita na pracovníka
2.3 Ukazatel okamžité likvidity
2.4 Ukazatel kapitálové přiměřenosti
2.5 Podíl stavební spořitelny na trhů úvěrů a trhu vkladů
3 Zhodnocení vzájemných souvislostí mezi ukazateli globálně za celé období
4 Zhodnocení ve vztahu k průměrným hodnotám v odvětví stavebních spořitelen
5 Závěr
6 Literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza HYPO stavební spořitelny a.s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz