BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Finančná analýza spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finančná analýza spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 27 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: autorem této seminární práce je student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Du Pontův rozklad, finanční analýza, Horizontální analýza, ROA, ROE, Vertikální analýza

Abstrakt

Horizontálna a vertikálna analýza, Pomerové ukazovatele.

Obsah

1. Úvod a vymedzenie cieľov práce
1.1. Úvod
1.2. Vymedzenie cieľov
2. Popis spoločnosti
2.1. Charakteristika spoločnosti
2.2. Z histórie
2.3. Základné údaje
2.4. Vedenie spoločnosti
2.5. Vlastnícka štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2006
3. Použitý metodický aparát
3.1. Absolútne ukazovatele
3.1.1. Zlaté bilančné pravidlá
3.2. Pomerové ukazovatele
3.3. Analýza sústav ukazovateľov
3.4. Modely finančného zdravia podniku
3.4.1. Quick test
3.4.2. Index dôveryhodnosti IN 2001
3.5. EVA
3.6. Analýza čistého pracovného kapitálu
4. Finančná analýza spoločnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o.
4.1. Horizontálna analýza účtovných výkazov
4.1.1. Horizontálna analýza rozvahy
4.1.2. Bilančné pravidlá
4.1.3. Horizontálna analýza výsledovky
4.2. Vertikálna analýza účtovných výkazov
4.2.1. Vertikálna analýza rozvahy
4.2.2. Vertikálna analýza výsledovky
4.3. Analýza pomocou pomerových ukazateľov
4.3.1. Ukazovatele rentability
4.3.2. Ukazovatele likvidity
4.3.3. Ukazovatele zadĺženosti
4.3.4. Ukazovatele aktivity
4.3.5. Ukazovatele kapitálového trhu
4.4. Analýza pracovného kapitálu
4.4.1. Výpočet ČPK
4.4.2. Štruktúra ČPK
4.4.3. Pomerové ukazovatele s ČPK
4.5. Du Pontov rozklad
4.5.1. Základná verzia
4.5.2. Rozšírená verzia
4.6. Modely finančného zdravia podniku
4.6.1. Quick test
4.6.2. Index IN 01
4.7. Výpočet ukazovateľa EVA - aplikácia stavebnicového modelu
4.8. Porovnanie s výsledkami odvetvia
5. Záver
6. Bibliografia
7. Prílohy
7.1. Rozvaha-aktiva
7.2. Rozvaha-pasíva
7.3. Výsledovka
7.4. Horizontálna analýza-rozvaha (aktíva+pasíva)
7.5. Horizontálna analýza-výsledovka
7.6. Vertikálna analýza-rozvaha(aktíva+pasíva)
7.7. Vertikálna analýza-výsledovka

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finančná analýza spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz