BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Seminární práce "Body image"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Body image Typ práce: seminární práce Rozsah práce: 18 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martin Homola, student vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Image, Marketing, Marketingová komunikace

Abstrakt

V této seminární práci se pomocí dotazníku, který jsme z vlastní iniciativy o několik otázek rozšířili, budeme dotazovat několika desítek respondentů na všemožné otázky spjaté s problematikou body image. Při vyhodnocení dotazníku budeme rozlišovat primárně odpovědi mužů a žen, jelikož se domníváme, že právě pohlaví bude hlavním faktorem, který bude odpovědi na jednotlivé otázky odlišovat. Další možné dělení je dle kritéria věku – tomu se ovšem budeme věnovat pouze okrajově, protože předpokládáme, že většina respondentů bude mladší třiceti let.

Obsah

1 Úvod
1.1 Body image
1.2 Body image a marketing
1.3 Vliv času na body image
1.4 Vliv reklamy na body image
1.5 Nejhezčí celebrity světa dle časopisu People, respektive www.askmen.com
1.5.1 Nejhezčí ženy
1.5.2 Nejhezčí muži
2 Prováděný průzkum
2.1 Metodika
2.2 Konkrétní podoba dotazníku
3 Analýza zjištěných výsledků
4 Shrnutí
5 Postřehy k metodice a doporučení pro další výzkum

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Body image
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz