BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Vývoj a současné postavení Číny ve světové ekonomice"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Vývoj a současné postavení Číny ve světové ekonomice Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 88 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Martina Dvořáková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Čína, Světová ekonomika

Abstrakt

Diplomová práce analyzuje vývoj a současné postavení Číny ve světové ekonomice. Podrobněji se zaměřuje na hospodářské reformy prováděné od konce 70. let, na jejich průběh a dopad na čínskou ekonomiku, na ekonomickou situaci Číny na počátku 21. století, jakož i na dopad světové krize na čínskou ekonomiku a na její postavení v mezinárodním dění. Práce se rovněž zabývá vstupem Číny do Světové obchodní organizace, jeho závazky, přínosy a dopady, a vztahy, zejména ekonomickými, se Spojenými státy americkými, Evropskou unií a vybranými zeměmi asijského regionu. Práce rovněž identifikuje a charakterizuje některé hlavní problémy, se kterými se Čína v důsledku svého rozvoje potýká.

Obsah

Úvod
1 Historický vývoj a hospodářské reformy
1.1 Stručný přehled hospodářských dějin Číny
1.2 Ekonomické reformy
2 Politika otevřených dveří
2.1 Počátky otevírání se světu
2.2 Čína – součást mezinárodního společenství
3 Čína na počátku 21. století
3.1 HDP
3.2 Zahraniční investice
3.3 Zahraniční obchod
3.4 Devizové rezervy
3.5 Měnový kurz
3.6 Inflace
3.7 Čína a světová krize
3.8 Odvrácená strana „čínského zázraku“
4 Vztahy se zahraničím
4.1 Čína a Spojené státy americké
4.2 Čína a Evropská unie
4.3 Čína v asijském regionu
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Vývoj a současné postavení Číny ve světové ekonomice
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2022 BAKALÁŘKY.cz