BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Testování slabé formy efektivnosti devizového trhu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Testování slabé formy efektivnosti devizového trhu Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 73 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Radek Havel, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

finanční analýza, Hypotéza efektivního trhu, Měnový trh, Měny

Abstrakt

Cílem práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy o slabé formě efektivnosti devizového trhu. Východiskem je formulování předpokladů pro efektivní chování cen na finančním trhu a ověření jejich platnosti aplikací na vývoj devizových kurzů vybraných měnových párů. Po definování testovacího aparátu jsou jednotlivé měnové páry analyzovány korelačním testem, runs testem a testem úspěšnosti investiční strategie, založené na indikátoru technické analýzy. Výsledky studie odpovídají na otázku, zda vůbec a do jaké míry se testované devizové kurzy v čase chovají podle charakteristik efektivního trhu.

Obsah

ÚVOD
1. Teoretická východiska efektivních trhů
1.1. Teorie efektivních trhů
1.2. Historický vývoj teorie efektivních trhů a formulace teoretických východisek EMH
1.3. Formy efektivnosti trhů
2. Testy efektivnosti devizového trhu
2.1. Devizový trh a definování vstupních dat pro testování
2.2. Ověření základních podmínek fungování efektivního trhu aplikovaných na devizový trh
2.3. Metody testování slabé formy efektivnosti trhu
2.4. Shrnutí výsledků
ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Testování slabé formy efektivnosti devizového trhu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz