BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Protipovodňová ochrana a její právní úprava"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Protipovodňová ochrana a její právní úprava Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 44 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Jitka Procházková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Ochrana před povodněmi

Abstrakt

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou protipovodňové ochrany v České republice. Zaměřuji se především na prevenci vzniku povodní a na právní úpravu ochrany před povodněmi v České republice včetně právních aspektů práva EU. Co se týče prevence vzniku povodní, soustředím se zejména na schopnost krajiny zadržet vodu a na to, jak tuto schopnost můžeme ovlivnit a dále na technická opatření, tzn. budování retenčních nádrží a poldrů. Nezbytné je sladit všechna opatření jak krajinného i technického rázu po celé délce vodního toku a také v rámci územního plánování a plánování v oblasti vod.

Obsah

Úvod
1. Vymezení pojmu povodeň
2. Prevence vzniku povodní
2.1 Plánování v oblasti vod
2.2 Právní předpisy vztahující se k prevenci vzniku povodní
2.3 Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky
2.4 Dotační programy a tituly
3. Ochrana před povodněmi dle zákona 254/2001 Sb.
3.1 Povodňové orgány
3.2 Ostatní orgány ochrany před povodněmi.
3.3 Povodňová opatření
3.4 Náklady na opatření na ochranu před povodněmi
3.5 Směrnice o zvládání povodňových rizik 2007/60/ES
Závěr
Použité zdroje

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Poznámka pod čarou č. 70 je "copypaste" z webu a práce by měla pro každého být ihned plagiátem, nicméně jde o definici, která nijak nenese myšlenku, jako ostatně celá práce, která dále trpí drobnými citačními nedostaky a nedosahuje doporučeného rozsahu pro diplomové práce. Jde o přehledovou práci formátu seminární práce, která má informovat. Přidaná hodnota např. z hlediska rizikového managementu, bezpečnosti, analyticko-právního aspektu je nepatrná.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Protipovodňová ochrana a její právní úprava
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz