BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Optimalizace sběrných služeb v podmínkách společnosti DHL"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Optimalizace sběrných služeb v podmínkách společnosti DHL Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 71 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Štěpán Rabiňák, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Sběrné služby

Abstrakt

Cílem této diplomové práce je optimalizace sběrných služeb využívaných společností DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. a navržení pro ni nejvýhodnějšího provozovatele sběrné služby na základě ceny, resp. dalších kriterií. Za účelem dosažení tohoto cíle byl text diplomové práce rozdělen do čtyř částí. V první kapitole je definován pojem sběrné služby a uveden její stručný popis. Také je zde zahrnuta právní úprava sběrné služby. V druhé kapitole je popsán trh sběrných služeb. Nachází se zde případová studie, ve které je vysvětlena role sběrné služby v rámci námořních přeprav společnosti DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o., dále jsou zde popsány sběrné služby stávajícího poskytovatele DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a proveden je také průzkum trhu sběrných služeb. Ve třetí kapitole jsou na základě definice standardní zásilky a stanovených požadavků analyzovány sběrné služby vybraných provozovatelů. V první části této kapitoly je provedena analýza provozovatelů na základě cenového kriteria, v druhé části následuje analýza rozdílů dvou vybraných provozovatelů z hlediska přepravních podmínek a kvality služeb. V návrhové části této diplomové práce jsou zhodnoceny výsledky provedené analýzy a jsou zde nabídnuta řešení zjištěných problémů.

Obsah

Úvod
1 Sběrné služby – teoretický úvod
1.1 Definice sběrných služeb
1.2 Základní popis sběrné služby a charakter zásilky v SBS
1.3 Právní úprava sběrných služeb
1.4 Dokumenty používané ve sběrných službách
2 Trh se sběrnými službami
2.1 Případová studie - DHL Global Forwarding
2.2 Sběrné služby poskytované společností DHL
2.3 Průzkum českého trhu se sběrnými službami
3 Analýza sběrných služeb
3.1 Analýza provozovatelů sběrných služeb na základě ceny
3.2 Analýza vybraných provozovatelů na základě jiných kriterií než je cena.
4 Návrhová část
Závěr
Literatura
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Optimalizace sběrných služeb v podmínkách společnosti DHL
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz