BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Hodnocení finanční situace podniku DEAS"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Hodnocení finanční situace podniku DEAS Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 66 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této diplomové práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

finanční analýza

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí možných řešení jednotlivých problémů. K hodnocení byly použity klasické ukazatele finanční analýzy a soustavy ukazatelů. Předpokladem je, že navrhnutá řešení budou inicializována v podniku.

Obsah

ÚVOD
1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE
2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
2.1 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU
2.3 POČTY ZAMĚSTNANCŮA HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
2.4 SWOT ANALÝZA
3 FINANČNÍ ANALÝZA
4 VÝKAZY POUŽÍVANÉ VE FINANČNÍ ANALÝZE
4.1 ROZVAHA
4.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
4.3 DALŠÍ ZDROJE VSTUPNÍCH DAT
4.4 VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH DAT
4.5 SROVNATELNOST PODNIKŮ
4.6 ZMĚNY V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ
5 METODY FINANČNÍ ANALÝZY
5.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH DAT
5.2 ROZDÍLOVÉ UKAZATELE
5.3 POMĚROVÉ UKAZATELE
5.4 SOUSTAVY UKAZATELŮ
6 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU
6.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ
6.2 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ
6.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
6.4 SOUSTAVY UKAZATELŮ
7 NÁVRHY
7.1 ZÁSOBY
7.2 PŘEBYTEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH?
7.3 VLASTNÍ VERSUS CIZÍ KAPITÁL
7.4 SHRUTÍ
8 ZÁVĚR
9 POUŽITÁ LITERATURA
PŘÍLOHY
Rozvaha ke dni 31. 12. 2003-07

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Klasická práce na finanční analýzu. Nedostatkem je textově grafická úprava práce, psaný projev a slabá, resp. popisná formulace závěrů z daných analýz.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Hodnocení finanční situace podniku DEAS
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz