BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Finanční strategie hokejového klubu - přestupy a oceňování hráčů"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční strategie hokejového klubu - přestupy a oceňování hráčů Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 82 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této diplomové práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Lední hokej, Oceňování hráčů

Abstrakt

Na základě analýzy se identifikovala finanční strategie klubu, byly zjištěny a analyzovány podmínky fungování přestupů hráčů v ledním hokeji, jak v rámci ČR, tak i v mezinárodním měřítku, popsáno fungování přestupů hráčů do NHL, včetně možností, jak by tito hráči měli přistupovat ke své kariéře, aby byli v této soutěži úspěšní, uvedeny podmínky používání opčního práva v ledním hokeji a osvětlena role agentů a scoutů v kontextu hráčských přestupů. Materiály a zdroje pro vznik této práce nebyly vždy zcela jednoduše přístupné, zejména v oblasti přestupů hráčů v ledním hokeji byly zdroji pouze přestupní řády a smlouvy.

Obsah

1. Úvod
2. Cíle práce a úkoly
3. Teoretická východiska
3.1. Finanční strategie
3.2. Reálné opce
3.3. Riziko a nejistota
3.4. Pracovní trh hráčů
4. Metodologie práce
4.1. Interview
4.2. Analogie a deskripce
4.3. Teoretická reflexe (analýza dokumentů)
5. Praktická část
5.1. Lední hokej
5.2. Oceňování hráčů ledního hokeje
5.3. Podmínky přestupů v ledním hokeji
5.4. Přestupy do NHL
5.5. Smlouva mezi NHL a IIHF
5.6. Úspěšnost Evropanů v NHL
6. Role hráčských agentů a scoutů
6.1. Hráčská smlouva
7. Uplatnění opčního práva v ledním hokeji
8. Závěry a doporučení
8.1. Zhodnocení položených otázek
8.2. Porovnání systému oceňování hráčů ve fotbale a v hokeji
8.3. Doporučení pro zkvalitnění systému přestupů a oceňování hráčů v ledním hokeji
8.4. Závěr
9. Seznam použité literatury
10. Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční strategie hokejového klubu - přestupy a oceňování hráčů
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz