BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Evropská unie po pěti letech východního rozšíření"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Evropská unie po pěti letech východního rozšíření Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 59 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této diplomové práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Evropská unie, Lisabonská smlouva

Abstrakt

Práce se zabývá dvěma největšími rozšířením Evropské unie v letech 2004 a 2007, vlivem na celé Společenství, společnou měnou a jejím následným přijetím v nových zemích. Pátá kapitola je věnována vzájemnému vztahu České republiky a Evropské unie. Celá šestá kapitola je věnována aktuální ratifikaci Lisabonské smlouvy, stávající historii a jejímu novému vývoji. Kapitoly sedm a osm jsou věnovány regionální politice Evropské unie a jejímu vlivu. V osmé kapitole je pak konkrétněji zpracována Česká republika. Kapitola devět se věnuje rekapitulaci toho, co přineslo rozšíření Evropské unie o nové členy. V desáté a jedenácté kapitole jsou rozebírány vlivy na rozvojovou pomoc zemím třetího světa a azylovou a přistěhovaleckou politiku Unie. Dvanáctá kapitola se věnuje zcela cíleně nedávno ukončenému evropskému předsednictví České republiky, zvláště pak jeho výsledkům. Kapitola třináct je jakousi sondou do budoucnosti Evropské unie, růstu i hrozbám společné ekonomiky. Neopomenula jsem ani v dnešní době snad nejaktuálnější otázku – finanční krizi ve světě. Právě této záležitosti je věnována kapitola čtrnáct. V patnácté kapitole jsem pouze okrajově zabrousila do politiky soudržnosti a poslední popisná kapitola je věnována stávajícím kandidátským zemím, tedy potenciálním členům Evropské unie.

Obsah

Úvod
1 Z historie Evropské unie
2 Rozšíření Evropské unie
3 Současnost
4 Rozšiřování a euro
5 Česká republika versus Evropská unie
6 Lisabonská smlouva
7 Regionální politika a jejich vliv na rozšíření Evropské unie v roce 2004
8 Regionální politika v České republice
9 Co přineslo rozšíření Evropské unie o nové členy
10 Rozvojová pomoc zemím třetího světa
11 Azylová a přistěhovalecká politika v Evropské unii
12 Česká republika předsedající zemí Evropské unie
13 Budoucnost Evropské unie
14 Finanční krize a její dopad na Evropskou unii
15 Politika soudržnosti – cesta k obnově Evropy
16 Kandidátské země do Evropské unie
17 Závěr
18 Seznam literatury
19 Seznam zkratek
20 Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Evropská unie po pěti letech východního rozšíření
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz