BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Black Economic Empowerment – úspěšná strategie či nikoliv"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Black Economic Empowerment – úspěšná strategie či nikoliv Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 88 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Kateřina Repatá, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Afrika, Black Economic Empowerment

Abstrakt

Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit dosavadní výsledky této strategie. Zaměříme se na posouzení toho, zda je účinná a plní takové cíle, které si jihoafrická vláda předsevzala, nebo zda naopak není ani zdaleka dosahováno požadovaných výsledků a strategie by tedy měla projít určitou reformou. Uvedu, jakými způsoby je strategie BEE legislativně zajištěna, jaké nástroje jsou používány při aplikaci. Cílem mé práce je rovněž posoudit, zda je možné splnit vytyčené cíle do roku 2014.

Obsah

Úvod
1 Ekonomické dědictví apartheidu
2 Strategie Black Economic Empowerment (BEE)
2.1 Vymezení základních pojmů
2.2 Cíle a principy Black Economic Empowerment
2.3 Legislativní zajištění BEE
2.4 Nástroje monitorování BEE
2.5 Nástroje financování BEE
3 Dopady implementace strategie BEE na jihoafrickou ekonomiku
3.1 Hrubý domácí produkt (HDP)
3.2 Trh práce
3.3 Přímé zahraniční investice
3.4 Rozdělení příjmů
3.5 Vlastnictví a kontrola ekonomiky
4 Transformační charty v jihoafrické ekonomice
4.1 Palivový a ropný průmysl
4.2 Těžební průmysl
4.3 Sektor finančních služeb
4.4 Turistický průmysl
4.5 Malé, střední a mikro podniky
4.6 YeboYethu
5 Posilování postavení žen v jihoafrické ekonomice
5.1 Politika genderové rovnosti a posilování postavení žen
5.2 Posilování postavení žen jako součást strategie BEE
5.3 Překážky posilování postavení žen v ekonomice
5.4 Úspěšné podniky řízené ženami
6 Kritika a neúspěchy implementace strategie BEE
6.1 Rozpory strategie BEE s principy WTO
6.2 Domácí kritika strategie BEE
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:Práci relativně detailně analyzuje jednu z nejvýznamnějších hospodářských strategií aplikovaných na africkém kontinentě v posledních letech - jihoafrickou Black Economic Empowerment. Česká odborná, ale ani světová odborná veřejnost tomuto fenoménu nepřisuzuje výraznou pozornost, i když se jedná o relativně ojedinělý pokus o zvýhodnění po generace znevýhodňovaného obyvatelstva v určité ekonomice.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Black Economic Empowerment – úspěšná strategie či nikoliv
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz