BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Analýza zúčtování operací prováděných platební kartou"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza zúčtování operací prováděných platební kartou Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 69 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Hryzbylová Martina, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Merchant Fee, Platební karty, Platební transakce

Abstrakt

První kapitola přináší pohled na karty z různých hledisek. Jedná se o pohled jako na fyzický objekt, dále hodnotí jeho funkční vlastnosti a hledá právnické specifikace platební karty a její definici. Dále logicky následuje základní rozčlenění na druhy karet, které určitým způsobem shrnuje poznatky z bakalářské práce. Poslední část první kapitoly by se mohla na první pohled zdát jako nadbytečná, avšak údaje v ní obsažené jsou stěžejní pro pochopení fungování karet neboli procesu zpracování transakcí. Kapitola druhá seznamuje s tím, co vše je možné dnes pomocí platební karty provádět a jaké služby jsou dnes běžně držitelům karet nabízeny. Zároveň umožňuje krátký pohled do nedaleké budoucnosti a pravděpodobného budoucího využití nových typů platebních karet. Třetí kapitolou již začíná stěžejní část práce, která pojednává o zpracování transakcí prováděných platební kartou. Třetí a čtvrtá kapitola pojednávají o tom, jak transakce platební kartou vidí držitelé karet a obchodníci. Tyto kapitoly se zabývají zejména závaznými postupy a pravidly, které by měly tyto subjekty dodržovat. V páté kapitole se již pohlíží na tu část procesu zpracování transakce platební kartou, která je běžným uživatelům služby bezhotovostního placení v obchodech skryta, a je z větší části neznámá i obchodníkům. Obchodníci se účastní pouze první fáze, kterou je ověření transakce. Zbylé tři: autorizace, clearing a settlement jsou již záležitostí příslušných bank, karetních asociací a případně dalších organizací. Šestá kapitola se zabývá odměnou bank a dalších institucí podílejících se na zpracování transakcí. Tato kapitola tedy analyzuje poplatky za jednotlivé služby a pokouší se zhodnotit jejich smysl a výši. Analýza je prováděna také na konkrétních hodnotách. Bylo vybráno několik bank v České republice a jejich určité produkty – platební karty. Poslední kapitola pojednává o novém projektu, týkajícím se mimo jiné platebních karet, který by měl být v blízké budoucnosti zrealizován v rámci Evropské unie. Je velmi pravděpodobné, že jeho realizací se mnoho skutečností v této oblasti změní a tak velká část této diplomové práce již brzy nemusí být aktuální. Cílem této práce je zejména zaměřit se na proces zpracovávání transakcí platebních karet a zanalyzovat jeho fungování jako celku i jeho jednotlivých částí. Dalším, ne méně významným, cílem je zanalyzovat s tím související poplatky, a to jak z hlediska teoretického, tak i praktického.

Obsah

Úvod
1. Definice a základní údaje o platebních kartách
1.1 Karta z pohledu fyzického
1.2 Karta z pohledu funkčního
1.3 Karta z pohledu právního
1.4 Druhy karet
2. Služby, které lze platebními kartami využívat
2.1 Platba u obchodníka
2.2 Výběr z bankomatu
2.3 Cash Back
2.4 Cash Advance
2.5 CNP transakce
2.6 Bezkontaktní placení
2.7 Služby karet v budoucnosti
3. Transakce platební kartou z pohledu klienta neboli role klienta při platbě kartou
4. Transakce platební kartou z pohledu obchodníka neboli role obchodníka při platbě kartou
5. Analýza procesu zpracování transakce
5.1 Ověření
5.2 Autorizace
5.3 Clearing
5.4 Settlement
6. Analýza poplatků
6.1 Interchange Fee
6.2 Merchant Fee
6.3 Financování karetních asociací
6.4 Bankomatové a ostatní poplatky
6.5 Analýza poplatků – Případová studie
7. SEPA
Závěr
Seznam použité literatury a pramenů
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce poskytuje pohled na platební kartu a zachycuje procesy s ní spojené. Práce je vysoce hodnocena pro svůj přehledový charakter, který současná česká literatura nenabízí. Velká přidaná hodnota je v analýze poplatků v pozadí transakce platební kartou (kapitoly 5 a 6). Tyto skutečnosti vyzdvihuje také vedoucí diplomové práce.
  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza zúčtování operací prováděných platební kartou
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz