BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Analýza personální práce"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza personální práce Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 55 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Lucie Kovalčíková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

personální práce, Přijímací pohovor, Vzdělávání zaměstnanců

Abstrakt

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se týká toho, jak by personální práce v podniku měla vypadat. Blíže se přitom zaměříme na tyto oblasti personální práce – vytváření a analýza pracovních míst; personální plánování; získávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníků; hodnocení pracovníků; odměňování pracovníků; jejich vzdělávání a rozvoj, pracovní vztahy a personální informační systém. V praktické části se podíváme nakonkrétní příklad. K tomuto účelu nám bude sloužit společnost TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o. (dále jen TWW).

Obsah

1 Úvod
2 Personální práce v podniku
2.1 Koncepce personální práce
2.2 Personální strategie a personální politika
2.3 Strategické řízení lidských zdrojů
2.4 Legislativa v oblasti personalistiky
2.5 Úkoly personální práce
2.6 Personální činnosti
2.6.1 Vytváření a analýza pracovních míst
2.6.2 Personální plánování
2.6.3 Získávání pracovníků
2.6.4 Výběr pracovníků
2.6.5 Přijímání pracovníků
2.6.6 Adaptace pracovníků
2.6.7 Hodnocení pracovníků
2.6.8 Odměňování pracovníků
2.6.9 Vzdělávání a rozvoj pracovníků
2.6.10 Pracovní vztahy
2.6.11 Personální informační systém
3 Profil společnosti TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC, s.r.o.
3.1 Pracovníci
3.2 Výkon personální práce
3.3 Personální činnosti
3.3.1 Vytváření a analýza pracovních míst
3.3.2 Personální plánování 37
3.3.3 Získávání pracovníků
3.3.4 Výběr pracovníků
3.3.5 Přijímání pracovníků
3.3.6 Adaptace pracovníků
3.3.7 Hodnocení pracovníků
3.3.8 Odměňování pracovníků
3.3.9 Vzdělávání a rozvoj pracovníků
3.3.10 Pracovní vztahy
3.3.11 Personální informační systém
4 Závěr
5 Seznam literatury
6 Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza personální práce
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz