BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Analýza potenciálu nástrojů marketingové komunikace v Moravskoslezském kraji"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza potenciálu nástrojů marketingové komunikace v Moravskoslezském kraji Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 63 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této diplomové práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Marketing, Marketingová komunikace

Abstrakt

Diplomová práce má za úkol, prostřednictvím teoretických znalostí a praktického primárního výzkumu, získat odpověď na otázku možného potenciálu Moravskoslezského kraje pro aplikaci nástrojů komunikačního mixu. Jinými slovy, snahou je získat obraz regionu v kontextu marketingové komunikace, který má usnadnit rozhodování o vstupu na tento trh z pohledu potencionálních komunikačních agentur. Celá práce je tak koncipována jako určitý manuál, který hodnotí kraj z různých pohledů a usnadňuje tak získávání informací ze strany vstupujících komunikačních agentur.

Obsah

Úvod
1 Teoretické základy marketingové komunikace
1.1 Marketing a marketingová komunikace
1.2 Nástroje marketingové komunikace
1.2.1 Reklama
1.2.1.1 Média ve službách reklamy
1.2.2 Podpora prodeje
1.2.3 Direct marketing
1.2.3.1 Nástroje a média přímého marketingu
1.2.3.2 Využívání nových technologií v přímém marketingu
1.2.3.3 Databáze
1.2.4 Osobní prodej
1.2.5 Public relations
1.2.6 Sponzoring
1.3 Vybrané současné trendy marketingové komunikace
1.3.1 Guerilla marketing
1.3.2 Virální marketing
1.3.3 Mobilní marketing
1.3.4 Event marketing
1.3.5 Product placement
1.3.6 Sociální marketing - Cause Related Marketing
1.3.5 CRM ( Customer Relationship Management)
2 Analýza Moravskoslezského kraje a jeho zhodnocení
2.1 Ekonomické subjekty v Moravskoslezském kraji
3 Analýza potenciálu marketingové komunikace v MS kraji
3.1 Analýza dat primárního výzkumu
3.1.1 Vyhodnocení identifikačních otázek
3.1.2 Vyhodnocení otázek dotazníkového šetření
3.2 Testování a vyhodnocování hypotéz
3.2.1 Testování hypotézy číslo 1
3.2.2 Testování hypotézy číslo 2
3.2.3 Testování hypotézy číslo 3
4 Návrhy a doporučení
4.1 Profil firmy Medián
4.1.1 Medián, s.r.o.
4.1.2 Medián – OSVČ (živnostník)
Závěr
Cizojazyčné resumé
Abstrakt v jazyce českém a jazyce anglickém
Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam grafů
Seznam schémat
Seznam tabulek
Seznam příloh
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza potenciálu nástrojů marketingové komunikace v Moravskoslezském kraji
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz