BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Analýza interních auditů v akreditované zkušební laboratoři a návrh na zlepšení systému managementu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza interních auditů v akreditované zkušební laboratoři a návrh na zlepšení systému managementu Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 48 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Marie Janáčová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Interní audit

Abstrakt

Téma diplomové práce „Analýza interních auditů v akreditované zkušební laboratoři a návrh na zlepšení systému managementu“ bylo s vedením společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. dohodnuto v průběhu povinné praxe. Toto téma bylo následně schváleno vedoucím katedry Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Jedním z cílů diplomové práce je analýza postupů a výsledků interních auditů v akreditované zkušební laboratoři a návrh pro řešení vybraného problému.

Obsah

1-2. Úvod
3. Charakteristika společnosti
3.1 Historie
3.2 Současnost
4. Teoretická východiska auditování
4.1 Druhy auditů
4.2 Metody auditů
4.2.1 Metody plánování auditu
4.2.2 Metody shromažďování důkazů
4.2.3 Technika kladení otázek
4.3 Nástroje auditů
4.4 Program auditů
4.5 Plán auditů
4.6 Postup auditů
4.7 Interní audity ve VÍTKOVICE TESTING CENTER
4.7.1 Postup auditorských činností
4.7.2 Dokumenty
4.7.3 Záznamy
5. Charakteristika systému managementu kvality v akreditované zkušební laboratoři
5.1 Politika zabezpečení kvality zkoušek
5.2 Politika kvality akreditované zkušebny
5.3 Dlouhodobé cíle
5.4 Příručka kvality
6. Analýza postupů a výsledků interních auditů v akreditované zkušební laboratoři
6.1. Analýza postupů
6.2. Analýza výsledků
7. Návrh na řešení vybraného problému
7.1 Programy auditů na jednotlivé roky a checklisty jednotlivých auditů s určením kritérií a jejich realizace pro jednotlivé střediska
7.2 Počty vystavených neshod a následných nápravných opatření
7.3 Využití jednotlivých interních auditorů v průběhu sledovaných let
8. Zhodnocení návrhu
9. Závěr
10. Literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza interních auditů v akreditované zkušební laboratoři a návrh na zlepšení systému managementu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz