BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Zneužití ekonomické závislosti v hospodářské soutěži"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Zneužití ekonomické závislosti v hospodářské soutěži Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 60 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Michal Klučka, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Ochrana hospodářské soutěže

Abstrakt

Úkolem této práce není přijít s řešením, jak v rámci zákona šetřit práva ekonomicky slabších soutěžitelů nebo vymyslet instituci, která by přinesla uspokojivé řešení pro obě strany trhu, kde na jedné straně stojí ekonomicky slabší dodavatel a na straně druhé silnější odběratel (obchodní řetězec). Jedná se o průřez dnešní právní úpravy a legislativních návrhů, které byly v souvislosti s touto problematikou projednány. Cílem je za prvé, pomocí komparace se zákony v sousedních zemích, zejména právní úpravou na Slovensku, prozkoumat možnosti a zvážit důsledky vyplývající ze zavedení instituce ekonomické závislosti. Za druhé zamyslet se nad nutností změny legislativy. Komplikovanost celé problematiky lze spatřit v tom, že od roku 1990 po současnost nebyla upravena legislativa takovým způsobem, aby se jevila jako přijatelná.

Obsah

1. Úvod
2. Hospodářská soutěž
2.1 Veřejnoprávní úprava
2.2 Soukromoprávní úprava
3. Definice a rozbor vybraných pojmů
3.1 Nekalá Soutěž
3.2 Relevantní trh
3.3 Monopolní postavení
3.4 Dominantní postavení
3.5 Zneužití dominantního postavení
4. Ekonomická závislost
4.1 Definice Ekonomické Závislosti
4.2 Vznik ekonomické závislosti
4.3 Praktiky obchodních řetězců
4.4 Případy zneužití ekonomické závislosti k omezení hospodářské soutěže
4.5 Manta vs. Tesco
5. Legislativní vývoj zákona o ochraně hospodářské soutěže
5.1 Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
5.2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže z roku 2000
5.3 Zákon č.143/2001 o ochraně hospodářské soutěže
5.4 Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů z roku 2005
5.5 Zákon z roku 2006, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
5.6 Návrh zákona z roku 2007, kterým se mění Zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
6. Právní úprava ve světě
6.1 Právní úprava na Slovensku
6.2 Právní úprava v jiných zemí
7. Závěr
8. Seznam Literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce má drobné problémy s formátováním a drobné stylistické chybky. Od strany 33 se práce zabývá hodnotným a zajímavým komentovaným legislativním průřezem (kap. 5-7). Celá práce lpí převážně na faktech předkládaných institucemi (PSP ČR, analýzy OECD), což značně omezuje pohled na danou problematiku. V práci nehledejte ekonomickou analýzu, jde pouze o organizačně legislativní diskurs zakončený autorovým doporučením, že by "začlenil ekonomickou závislost do právní úpravy. Jednotlivá ustanovení, která zle aplikovat proti praktikám obchodních řetězců, jsou pro laika příliš fragmentovány, a kolikrát o jejich existenci nemá ani tušení. Začleněním ekonomické závislosti by tak došlo k shrnutí jednotlivých norem, což by menším dodavatelům usnadnilo boj proti mocným korporacím."

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Zneužití ekonomické závislosti v hospodářské soutěži
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz