BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Zavedení motivačního systému odměňování v malé firmě"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Zavedení motivačního systému odměňování v malé firmě Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 39 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2011

Klíčová slova

Motivace pracovníků, odměňování pracovníků, Zaměstnanecké výhody

Abstrakt

Cílem práce je zavedení nového motivačního systému odměňování zaměstnanců v malé firmě. V úvodní teoretické části jsou představeny hlavní sociologicko-psychologické poznatky k utváření lidské osobnosti a teoretické modely přístupu k tvorbě motivačních programů. V praktické části je pro malou rodinnou firmu zpracována analýza personální činnosti včetně stávajícího motivačního systému odměňování. Na základě analýzy a dotazníkového šetření, které jsem v organizaci provedla, jsme poté stanovili základy motivačního programu především pro obchodní zástupce. V závěru jsme s odstupem času dotazníkové šetření opakovali a dosažené výsledky porovnali. Výkony pracovníků obchodního oddělení měřené v nárůstu obratu stouply o 15% a firma získala i 6 zcela nových odběratelů.

Obsah

Úvod
1 Analýza potřeb zaměstnanců z teoretického hlediska
2 Výběr možných motivačních programů
3 Analýza personální práce ve firmě
4 Výběr a uspořádání motivačního programu odměňování pro zaměstnance firmy
5 Zhodnocení výsledků motivačního programu
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Případová práce, obsáhlý dotazník, inspirace pro malé a střední podniky. Drobné citační nedostatky a nejednotná grafika, na začátku práce zbytečné pasáže v teoretické části, které se přímo nevztahují k provedené analýze.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Zavedení motivačního systému odměňování v malé firmě
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz