BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Zavedení ekonomického informačního systému stavební firmy"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Zavedení ekonomického informačního systému stavební firmy Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 56 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing Petra Koudelková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Informační systém

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému a především informačního systému ve firmě DEAS, spol. s r.o. K hodnocení IS ve společnosti DEAS, spol. s r.o. bylo použito metody HOS 8. Na základě zjištěných skutečností a posouzení finančních nákladů spojených s vynaložením na ekonomický informační systém je proveden výběr informačního systému a následně inicializace jeho zavedení.

Obsah

1 Úvod
2 Vymezení problému a cíl práce
3 Informační systémy
3.1 Teorie o informačních systémech
3.2 Ekonomické informační systémy
3.3 Hodnocení IS metodou HOS 8
4 Hodnocení IS ve společnosti DEAS, spol. s r.o.
4.1 Charakteristika firmy
4.2 Informační systém společnosti DEAS, spol. s r.o.
5 Návrh na zlepšení stávajícího informačního systému
5.1 Zavedení nového EIS
5.2 Rozšíření stávajícího informačního systému HELIOS ORANGE
5.3 Výběr optimální varianty
5.4 Návrh na realizaci zvolené varianty
6 Závěr
Seznam odborné literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Zavedení ekonomického informačního systému stavební firmy
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz