BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Zajištění investičního portfolia pomoci derivátů"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Zajištění investičního portfolia pomoci derivátů Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 48 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Finanční deriváty, Riziko Báze, Zajišťovací obchody

Abstrakt

Cílem práce je prostudovat, shrnout a pokusit se analyzovat dosavadní poznatky českých a zahraničních autorů v oblasti využití derivátů k zajištěni proti různým rizikům vyskytujícím se na finančních trzích (finančních a komoditního rizik). Praktická část, - použití futures k zajišťování portfolia + opční strategie pro stejné účely - se zaměří na strategie určené především k hedgingu tržních rizik.

Obsah

Úvod
1. Teoretická východiska a motivy vzniku derivátových nástrojů
1.1 Příčiny vzniku derivátů
1.2 Vývoj derivátů
1.3 Zajišťovací obchody
1.4 Spekulační obchody
1.5 Arbitrážní obchody
1.6 Maržové obchodování
2. Teorie investičního portfolia
2.1 Selektivní model Markowitze
2.2 Očekávaný výnos portfolia
2.3 Riziko portfolia
3. Popis vybraných derivátových nástrojů a druhy finančních rizik proti nímž lze provést zajištění investičního portfolia pomoci derivátu.
3.1 Druhy finančních rizik proti kterým lze provést hedging investičního portfolia pomoci finančních derivátu
3.2 Popis vybraných derivátových nástrojů
3.2.1 Forwardy
3.2.2 Futures
3.2.3 Swapy
3.2.4 Opce
3.2.5 Úvěrové deriváty
3.3 Využití derivátů ve světové ekonomice
4. Použití derivátu k zajišťování portfolia
4.1 Použití futures k zajišťování
4.1.1 Krátké zajištění (Short hedges)
4.1.2 Dlouhé zajištění(Long hedges)
4.1.3 Riziko Báze(Basis risk)
4.1.4 Výběr kontraktu.
4.1.5 Cross hedging a Zajišťovací poměr (Hedge Ratio)
4.2 Použití opčních strategií k zajišťování
4.2.1 Strategie hedgingu tržních (cenových) rizik
4.3 Komparace dosažených výsledků
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Zajištění investičního portfolia pomoci derivátů
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz