BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Zahraniční politika německého císařství v letech 1871-1914, Problém německé světové politiky v letech 1890-1914 "

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Zahraniční politika německého císařství v letech 1871-1914, Problém německé světové politiky v letech 1890-1914 Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 55 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Norbert Naxera, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Německé císařství, Vilém II.

Abstrakt

Cílem práce je popsat zahraniční politiku Německa v prvním období jeho existence, v době císařství. Hlavní důraz bude kladen na druhé období, na epochu vlády Viléma II. Vzhledem k mimořádném významu posledního císaře na politiku v době jeho vlády se zaměříme i na císařův osobní život a na jeho charakterové vlastnosti, neboť tyto věci měly velký význam pro německou politiku sledovaného období.

Obsah

ÚVOD
1.1 Literatura
1.2 Metody práce
1.3 Cíle mé práce a základní otázka výzkumu
2. VZNIK A VÝVOJ NĚMECKÉ ŘÍŠE
2.1 Revoluce v letech 1848-1849
2.2 Německo na cestě ke sjednocení
2.3 Vznik Německého císařství
3. NĚMECKÉ CÍSAŘSTVÍ V LETECH 1871-1888
3.1 Politický systém Německého císařství
3.2 Období vlády Otto von Bismarcka
3.3 Zahraniční politika Německa v 70. letech 19. století
3.4 Vznik Dvojspolku a Trojspolku
4. ÉRA CÍSAŘE VILÉMA II. A JEHO VLIV NA ZAHRANIČNÍ POLITIKU
4.1 Osobnost císaře Viléma II
4.2 Odstoupení Bismarcka a nástup Capriviho
5. NĚMECKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V LETECH 1890-1905
5.1 Zahraničně politické problémy Německa
5.2 Snahy o spojenectví s Velkou Británií
5.3 Vztahy s Osmanskou říší
5.4 Búrská vláda a její důsledky pro Německo
5.5 Boxerské povstání v Číně a role Německa
5.6 Rusko-japonská válka a ruská revoluce, jejich důsledky pro Německo, pokus o spojenectví s Ruskem
6. VLIV NĚMECKÉHO KOLONIALISMU NA ZAHRANIČNÍ POLITIKU NĚMECKÉ ŘÍŠE
6.1 Vystěhovalectví z Německa v 19. století a počátky kolonialismu
6.2 Německá Jihozápadní Afrika
6.3 Kamerun
6.4 Togo
6.5 Německá východní Afrika
6.6 Německé kolonie v Tichomoří
6.7 Provincie Šantung
6.8 Vliv kolonií na zahraniční politiku
7. NĚMECKO NA CESTĚ K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE 1905-1914
7.1 První Marocká krize v roce 1905
7.2 Aféry v letech 1907-1908
7.3 Bosenská krize v roce 1908
7.4 Vytvoření znepřátelených spojeneckých bloků
7.5 Druhá Marocká krize v roce 1911
7.6 Schlieffenův plán
7.7 Německý militarismus
7.8 Červencová krize v roce 1914
7.9 Příčiny první světové války a německé válečné plány
8. ZÁVĚR
9. POUŽITÁ LITERATURA
9.1 Knihy a články
9.2 internetové zdroje
10. ZUSAMMENFASUNG

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Zahraniční politika německého císařství v letech 1871-1914, Problém německé světové politiky v letech 1890-1914
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz