BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Otázka sladění vztahů členských států Evropské unie vůči Ruské federaci na poli energetické bezpečnosti"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Otázka sladění vztahů členských států Evropské unie vůči Ruské federaci na poli energetické bezpečnosti Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 73 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Filip Vrlík, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Energetická politika

Abstrakt

Z přehledu jednotlivých států vyplývá, jak různorodý je přístup k Rusku jednotlivých států. Zejména rozdělení podle dvou os – míra závislosti na dovozech energetických surovin z Ruska a politické sympatie – rozděluje EU do největšího počtu pozic. Státy Iberského poloostrova mají blíže k jiným zdrojům. Státy s přístupem k nalezištím v Severním moři a tedy s vyšší soběstačnosti se k otázce staví jinak než země střední a východní Evropy s omezeným přístupem ke zdrojům. Odlišně se státy vypořádávají také s odkazem minulých režimů, kdy tehdejší státy podél dnešní východní hranice EU byly vazalem Sovětského svazu, jeho satelitem nebo jím dokonce okupovány. Z této doby vybudované silné politické a hospodářské vazby směrem na východ byly na začátku devadesátých let překotně rozpouštěny, jistá pachuť z útlaku zůstává v různé míře dodnes a tímto břemenem minulosti jsou zatěžkány i občas problematické vztahy současné. Důležité je uvědomění si, že obě strany se potřebují navzájem. Evropa je závislá na energii a ruský rozpočet na prodeji energetických surovin. Ač je vztah vzájemný, často je popisován jako nerovnoměrný. Každá ze stran by ráda vystupovala jako ta silnější i přes deklarované rovné zacházení. Protichůdnost zájmů a motivací spolu s odlišným přístupem k vytváření a dodržování norem vztah dále vychyluje z rovnováhy. Finanční stránka věci (zejména na straně Ruska) prošla v posledním obdobím zatěžkávajícím testem v podobě světové ekonomické krize. To přímo zavdalo k přehodnocení a vytvoření nových strategií do budoucna.

Obsah

Úvod
1 Energetická bezpečnost v evropském regionu
1.1 Vymezení pojmu „energetická bezpečnost“
1.2 Význam energetické bezpečnosti v evropském regionu
1.3 Energetická politika EU
1.3.1 Vývoj institucionalizace energetických politik
1.3.2 Dichotomie vnitřní a vnější dimenze energetické politiky EU
1.3.3 Možnosti společné energetiky
1.4 Energetická charta
2 Klíčové dokumenty upravující vztahy EU Rusko
2.1 Dohoda o partnerství a spolupráci
2.2 Společná strategie EU vůči Rusku
2.3 Strategie Ruska vůči EU
2.4 Sdělení Komise
2.5 Doporučení Evropského parlamentu
2.6 Společné prohlášení o rozšíření EU
2.7 Koncepce čtyř společných prostorů
3 Problémy vztahu EURusko
3.1 Odlišné vnímání Ruska
3.2 Problém nerovnosti vztahu
3.3 Problémy v obchodování a energetice
3.4 Roztříštěná sedmadvacítka
4 Pozice jednotlivých členských států EU
4.1 Situace EU
4.2 Přehled jednotlivých zemí
Závěr
Bibliografie
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Otázka sladění vztahů členských států Evropské unie vůči Ruské federaci na poli energetické bezpečnosti
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz