BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Vzťahy ČR a Talianska z pohľadu medzinárodného obchodu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Vzťahy ČR a Talianska z pohľadu medzinárodného obchodu Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy

Abstrakt

Práca má za cieľ zhodnotiť súčasný stav talianskej ekonomiky, nájsť akýsi konsenzus pri obchodovaní na medzinárodnej pôde z dôvodu kultúrnych odlišností a priblížiť jednotlivé obchodné možnosti medzi Českou republikou a Talianskom v súčasnej dobe. Je rozdelená do troch základných častí. Prvá sa venuje ekonomickej charakteristike Talianska, jej postavením v Európskej únii, možnými problémami, s ktorými talianska ekonomika doteraz zápasí a uzatvára ju doprava a logistika. V druhej časti je dôraz kladený na jednotlivé odlišnosti, ale aj podobnosti pri obchodných jednaniach medzi českými a talianskymi partnermi, na čo by sme si mali dať pozor a na čo byť vopred pripravený, aby dochádzalo k vzájomnému pochopeniu a možnej budúcej spolupráci. Tretia najexaktnejšia časť je venovaná exportu a importu krajín medzi sebou, ich najdôležitejším obchodným zástupcom, či už na pôde českej alebo talianskej a samotnej podpore exportu v ČR

Obsah

Úvod
1. Základné informácie o talianskom teritóriu
1.1. Ekonomická charakteristika
1.1.1. Základné makroekonomické ukazovatele za posledných 5 rokov
1.1.2. Priemysel
1.1.3. Poľnohospodárstvo
1.1.4. Služby
1.2. Postavenie krajiny v EU
1.3. Doprava a logistika v talianskom zahraničnom obchode
1.3.1. Železničná doprava
1.3.2. Cestná doprava
1.3.3. Námorná doprava
1.3.4. Letecká doprava
2. Obchodné jednanie v Taliansku a kultúrne zvláštnosti
2.1. Obchodné jednanie
2.2. Význam času
2.3. Pracovné návyky
2.4. Verbálna a neverbálna komunikácia
2.5. Oblečenie a vzhľad
2.6. Jedlo a stolovanie
2.7. Náboženstvo a kultúrne zvláštnosti
3. Hospodárske vzťahy ČR a Talianska
3.1. Obchodná bilancia Talianska
3.2. Medzinárodný obchod medzi Talianskom a ČR
3.2.1. Základné zmluvy
3.2.2. Bilancia obchodnej výmeny za posledných 5 rokov
3.2.3. Český a taliansky vývoz a dovoz
3.2.4. Vzájomná výmena v oblasti služieb
3.2.5. Hlavní exportéri na talianskom trhu
3.2.6. Hlavné talianske firmy zastúpené na českom trhu
3.3. Subjekty podporujúce česko – taliansky zahraničný obchod
Záver
Príloha č. 1 – Geografická mapa Talianska
Príloha č. 2 – Dôležité kontakty
Príloha č. 3 – Kontakty na honorárne konzuláty
Príloha č. 4 - Aktuálny taliansky dopyt po exportoch
Zoznam použitej literatúry a zdrojov

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Přehledová práce plná údajů. Jednoduchá formátovací šablona.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Vzťahy ČR a Talianska z pohľadu medzinárodného obchodu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz