BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Výuka programování na českých VŠ - srovnávací studie"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Výuka programování na českých VŠ - srovnávací studie Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 38 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Petr Kopeščanský, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

ICT, Programování, Výuka informatiky

Abstrakt

Předmětem studie bylo zmapování, jak přistupují různé školy k výuce programování, co si o tom myslí studenti a pedagogové. Studii jsem prováděl pomocí dotazníků a oficiálních materiálů škol (sylabů, školních IS). Výsledky studie ukazují, že většina škol vyučuje již od základů objektově orientované programování, nejčastěji v C# nebo Javě. Při výuce je využíván e-learning. Většina studentů se hodnotí jako začátečníci a vyžadují pomalé tempo výkladu, se zaměřením na praktické úlohy. Většina studentů jsou muži, žádný se neoznačil za IT profesionála. Shodně si studenti i vyučující uvědomují význam cvičení, seminářů a konzultací, pro získání praxe v programování.

Obsah

I. Úvod
II. Programování jako součást informatického vzdělání
III. Informační zdroje pro tuto studii
IV. Srovnání výuky na různých VŠ - vlastní studie
V. Závěr, analýza závěrů studie

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Vedoucí práce ohodnotil studenta známkou 1 - výborně pravděpodobně za nápad a cenné informace z dotazování. Oponent udělil známku 3 - dobře. Lze se jen domnívat, že to je především za podprůměrné technické zpracování (prezentace a formulace informací).

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Výuka programování na českých VŠ - srovnávací studie
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz