BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Vliv zdanění na ekonomický růst"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Vliv zdanění na ekonomický růst Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 39 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Jakub Kozák, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Daňové zatížení, Ekonomický růst

Abstrakt

Cílem této práce je posoudit sílu vlivu míry zdanění na ekonomický růst. Diskuse o vlivu zdanění na hospodářský vývoj zemí je v ekonomické literatuře jednou z nejčastějších diskusí. Při hodnocení ekonomické výkonnosti se často poukazuje na příčiny růstu v úrovni zdanění. I v České republice se při hodnocení nízkých ekonomických růstů často zdůvodňuje tento pomalý růst daňovým zatížením. V této práci budou prezentovány teoretické přístupy k tomuto problému, pokusím se objasnit, jakým způsobem ovlivňují daně ekonomické chování subjektů na trhu, jak toto chování dále působí na blahobyt a ekonomický růst země. Tyto teoretické přístupy budou v analytické části podpořeny (nebo vyvráceny) konkrétními daty.

Obsah

Úvod
1. Teoretické modely ekonomického růstu, zdanění a jeho vliv na ekonomiku
1.1. Historický vývoj míry zdanění
1.2. Teoretické modely ekonomického růstu
1.2.1. Harrod – Domarův model růstu
1.2.2. Neoklasický model růstu
1.2.3. Nová teorie růstu
1.3. Vliv daní na úspory a investice
1.3.1. Vliv daní na úspory
1.3.2. Vliv daní na investice
1.4. Vliv daní na trhu práce
1.4.1. Daně a vliv na úroveň zaměstnanosti
1.4.2. Vliv zdanění na poptávku po práci
1.4.3. Vliv zdanění na nabídku práce
2. Analýza vlivu daňového systému České Republiky na ekonomický růst
2.1. Daňový systém České republiky
2.2. Daňová kvóta v ČR a ekonomický růst
2.2.1. Trh práce a daňová kvóta
2.2.2. Investice a daňová kvóta
Závěr
Přílohy
Seznam literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Vliv zdanění na ekonomický růst
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz