BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Vliv a role státu při uplatňování hendikepovaných lidí"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Vliv a role státu při uplatňování hendikepovaných lidí Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 38 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Milena Kapinusová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Hendikepovaní, Politika zaměstnanosti, Trh práce

Abstrakt

Tato práce se zabývá postavením hendikepovaných na trhu práce v České republice. Shrnuje legislativu, která upravuje vztahy mezi hendikepovanou osobou, zaměstnavatelem a státem. Dále pak obsahuje rozbor americké právní úpravy ve vztahu k hendikepovaným. Oba způsoby řešení jsou zde porovnány a na základě rozboru jejich slabých a silných stránek, dochází k pokusu o návrh změn v českém systému.

Obsah

Úvod
1. Ekonomická teorie
2. Česká republika
2.1. Právní úprava vztahující se k hendikepovaným osobám
2.2. Práva a povinnosti zaměstnavatelů
2.3. Politika zaměstnanosti
2.3.1. Pasivní politika zaměstnanosti
2.3.2. Aktivní politika zaměstnanosti
2.4. Jiná zvýhodnění pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se ZPS
2.4.1. Slevy na dani v případě zaměstnání osoby zdravotně postižené:
2.4.2. Cenové zvýhodnění nabídek zaměstnavatelů
2.4.3. Dotace zaměstnavatelům
2.4.4. Finanční dotace na mzdové náklady nového zaměstnance
2.5. Ukončením pracovního poměru v ČR
2.6. Nejčastější důvody nezaměstnanosti hendikepovaných osob
2.6.1. Základní statistická data ČR
3. Spojené Státy Americké
3.1. Právní úprava zaměstnávání hendikepovaných lidí
3.1.1. The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA)
3.1.2. Reasonable Accommodation
3.1.3. Diskriminace
3.1.4. Undue hardship
3.1.5. Rozvázání pracovního poměru s hendikepovanou osobou
3.2. Job Accommodation Network (JAN)
3.3. Ticket to Work Program
3.4. Dávky sociálního zabezpečení
3.5. The Work Opportunity Tax Credit (WOTC)
3.6. Welfare-to-Work Tax Credit (WtW)
3.7. Základní statistická data USA
4. Porovnání postavení hendikepovaných na trhu práce v České republice vůči USA
4.1. Povinnost zaměstnávat hendikepované občany
4.1.1. Zaměstnání hendikepovaného zaměstnance v ČR
4.1.2. Odebírání zboží - Náhradní plnění
4.1.3. Odvod do státního rozpočtu
4.1.4. Zaměstnávání hendikepovaných osob v USA
4.2. Analýza slabých a silných stránek řešení v České Republice a v USA
4.2.1. Analýza systému České republiky
4.2.2. Analýza systému v USA
4.3. Návrh úprav systému v ČR
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně (Martin Padrupa)
  • hodnocení od oponenta:1 - Výborně (Jaroslava Durdisová)

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Vliv a role státu při uplatňování hendikepovaných lidí
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz