BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Účetní závěrka a uzávěrka v účetním software"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Účetní závěrka a uzávěrka v účetním software Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 34 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Jitka Hrubá, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

účetní uzávěrka, účetní závěrka, winvabank

Abstrakt

Práce se zaměřuje na činnosti související s účetní závěrkou a uzávěrkou, jak se s nimi vypořádává účetní program Winvabank, současně na porovnání zákonných norem, které se vztahují k účetnictví a které by účetní program měl splňovat. Zároveň upozorňuje na některé nedostatky programu, který v současné době využívá velký počet účetních.

Obsah

Obsah
Úvod
Program WinVabank
Účtování v deníku
Splnění požadavků zákonných norem programem
Základní ustanovení
Účetní zápisy
WinVabank
Opravy účetních zápisů
Účetní doklady
Účetní knihy a vedení účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu
Otevírání a uzavírání účetních knih
Uzavírání účetních knih
Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
Operace související s účetní uzávěrkou a závěrkou
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Odpisy "účetní"
Daňové odpisy
WinVabank
Zásady pro tvorbu a používání rezerv a opravných položek
Rezervy
Opravné položky
Časové rozlišení
Postup ve WinVabanku
Dohadné položky
Postup ve WinVabanku
Inventarizace
Inventura
Porovnání skutečného stavu se stavem účetním
Vyrovnání (odstranění) inventarizačních rozdílů
Úplnost účetních zápisů a inventarizace v programu
Zjištění účetního hospodářského výsledku, daňového základu a daně z příjmů právnických osob
Úprava výsledku hospodaření z účetnictví na základ daně
Sazba daně a daň
Uzavření účtů
Záloha dat
Účetní závěrka
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát – výsledovka
Příloha
WinVabank
Zajištění bilanční kontinuity účetnictví
Závěrem
Seznam zdrojů a použité literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Účetní závěrka a uzávěrka v účetním software
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz