BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Transformace mezi Topic Maps a RDF/OWL"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Transformace mezi Topic Maps a RDF/OWL Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Daniel Kouba, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Konverze, Resource Description Framework , Topic Maps, Web Ontology Language

Abstrakt

Cílem této práce je nastínit princip transformace mezi RDF/OWL a Topic Maps (a obráceně) a zhodnotit použitelnost existujících nástrojů, které konverzi umožňují. Tato práce navíc poskytuje stručný, ale komplexní přehled technologií RDF a Topic Maps. Názorně ukazuje princip obou modelů, shrnuje výhody a rozdíly mezi modely, principy možné transformace mezi modely a popis nástrojů, které konverzi umožňují. Rovněž se snaží zhodnotit kvalitu konverze a míru zachování informací ve výsledném modelu. Navíc se práce zabývá historií obou standardů, a snaží se nastínit i jejich budoucnost. Práce se lehce zabývá i dotazovacími jazyky pro oba formáty. Práce je rozdělena na kapitoly, které se postupně zabývají klíčovými tématy a to RDF, Topic Maps, rozdíly mezi rodinami standardů, princip vzájemné konverze a nakonec kapitoly, která se týká samotných nástrojů pro konverzi. Princip vzájemné transformace je převzat od Garshol L. [viz literatura 8]. Přínosem této práce je přehledné shrnutí hlavních technologií, pojmů, rozdílů, faktů a zajímavostí v jednom dokumentu. Po přečtení prvních 4 kapitol by se měl v tomto oboru zorientovat i naprostý začátečník. V závěru práce jsou zhodnoceny nástroje pro konverzi mezi formáty.

Obsah

1 Úvod
2 RDF
2.1 Historie RDF
2.2 Princip RDF
2.2.1 Omezení
2.2.2 Datový model
2.2.3 Syntaxe
2.2.4 Identifikace zdrojů
2.2.5 Dotazovací jazyky
2.3 OWL
2.4 Klady, zápory a využití RDF
2.4.1 Použití RDF
2.4.2 Klady
2.4.3 Zápory
3 Topic Maps
3.1 Historie TM
3.1.1 Budoucí vývoj Topic Maps
3.2 Princip TM
3.2.1 Omezení
3.2.2 Datový model
3.2.3 Základní elementy Topic Maps
3.2.4 Datové úrovně
3.2.5 Identifikace témat
3.2.6 Obory platnosti (scope)
3.2.7 Syntaxe
3.3 Dotazovací jazyky
3.4 Klady, zápory a využití TM
3.4.1 Použití TM
3.4.2 Klady
3.4.3 Zápory
4 Rozdíly mezi RDF a TM
4.1 Reprezentace věcí symboly
4.2 Výroky, přiřazování
4.3 Identita
4.4 Reifikace
4.5 Kvalifikace (Obory platnosti)
4.6 Typy a podtřídy
4.7 Slučování
5 Princip vzájemné transformace mezi technologiemi
5.1 Proč transformovat
5.2 Transformace dat z RDF do TM
5.2.1 Modelování TM v RDF
5.2.2 Tvorba mapování pro specifické slovníky
5.3 Transformace dat z TM do RDF
5.4 Transformace OWL
5.4.1 Shrnutí
5.5 Transformace RDF Schema
6 Existující nástroje pro konverzi
6.1 Nástroje pro konverzi TM do RDF
6.1.1 OKS (Ontopia knowledge Suite) – Ontopoly
6.1.2 TM4L (TM for E-Learning)
6.2 Nástroje pro konverzi RDF do TM.
6.2.1 TM4L
7 Závěr
8 Citovaná literatura
9 Seznam použitých zkratek

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Transformace mezi Topic Maps a RDF/OWL
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz