BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Teorie a aplikace operačních zesilovačů"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Teorie a aplikace operačních zesilovačů Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 43 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. , absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

elektrotechnika, operační zesilovač

Abstrakt

Bakalářská práce je koncipována jako pomůcka pro samostatné studium studentů. Nezahrnuje celou problematiku analogových obvodů, ale zaměřuje se pouze na nejdůležitější a nejčastěji používaný integrovaný obvod – operační zesilovač. Zpracovává základní teorii obvodů s operačními zesilovači (operačních sítí) a uvádí nejčastější příklady jejich použití v praxi. Text zdůrazňuje základní chování operačního zesilovače v operační síti, což je potlačování rozdílu potenciálů mezi vstupními svorkami na nulu (virtuální zem, virtuální zkrat). S tímto jednoduchým a dokázaným poznatkem je možné řešit libovolnou operační síť jednoduchými metodami analýzy pasivních obvodů.

Obsah

Úvod
1 Teoretické základy
1.1 Operační zesilovače obecně
2 Rozbor operačních sítí s lineárními prvky
2.1 Invertující zesilovač
2.2 Neinvertující zesilovač
2.3 Integrátory s operačními zesilovači
2.4 Derivátory
2.5 Harmonické oscilátory
2.6 Shrnutí a kontrolní otázky
3 Rozbor operačních sítí s nelineárními prvky
3.1 Nelineární prvky v záporné zpětné vazbě operačních zesilovačů
3.2 Komparátory
3.3 Klopné obvody s operačními zesilovači
3.4 Shrnutí a kontrolní otázky
4 Vypracování vybraných numerický příkladů z uvedené matematiky
4.1 Wienův článek
4.2 B. filtr
4.3 Měření na střídavém neinvertujícím zesilovači
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Teorie a aplikace operačních zesilovačů
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz