BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Superterorismus - cíle, obsah, prostředky, metody a formy"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Superterorismus - cíle, obsah, prostředky, metody a formy Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 32 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ladislav Kühnl, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2011

Klíčová slova

Biologické zbraně, Terorismus

Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je seznámení s jednou z nejvážnějších hrozeb 21. století - superterorismem. Ten v sobě zahrnuje používání zbraní CBRN, tedy braní chemických, biologických, radiologických či nukleárních. V této bakalářské práci jsou rozebrány potencionální hrozby terorismu se zaměřením na útoky s použitím prostředků biologických. Je též poukázáno na konkrétní příklady teroristických útoků a na připravenost občanů a vlády těmto útokům čelit. Cílem práce je vytvořit přehled o biologických prostředcích, které by mohly sloužit k teroristickým účelům.

Obsah

ÚVOD
1. SUPERTERORISMUS
2. BIOLOGICKÝ TERORISMUS
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Citační cvičení mj. z knih autorů Prymula, Patočka a Mangold & Goldberg. Zajímavé k použití jako pěkná přehledová seminární práce.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Superterorismus - cíle, obsah, prostředky, metody a formy
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2022 BAKALÁŘKY.cz