BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Statistická analýza výdajů domácností v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Statistická analýza výdajů domácností v ČR Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 47 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Lukáš Gogolák, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Domácnosti, Sociální politika, Životní úroveň

Abstrakt

Analýzou spotřeby výdajů domácností ČR se rozumí zkoumání výdajů za určité časové období, které domácnosti vydávají za potraviny, výrobky a služby. Domácnosti jsou rozděleny do sociálních skupin. Tyto sociální skupiny nám pomáhají udělat si objektivní obrázek o rozdílných příjmech a výdajích domácností v ČR. Při dělení domácností do sociálních skupin je kladen důraz, zda-li je osoba stojící v čele ekonomicky aktivní či nikoli, případně jestli pracuje v zemědělském sektoru, nebo je osoba samostatně výdělečně činná. Pomocí elementárních charakteristik časových řad je vhodné příjmy a výdaje s vhodným okomentováním popsat, zjistit na jaké položky z klasifikace CZ-COICOP jsou největší. Pro kvalitní analýzu musí být získáno odpovídající množství dat v maximálním časovém horizontu, z kterého bude možno odhadnout následující vývoj vydání.

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
3 Literární rešerše - problematika sledování výdajů domácností
3.1 Základní pojmy
3.2 Statistika rodinných účtů
3.3 Index spotřebitelských cen
4 Metodika práce - popis metod analýzy časových řad
4.1 Analýza časových řad
4.2 Elementární charakteristiky časových řad
4.3 Složky časových řad
4.4 Srovnatelnost údajů v časové řadě
5 Vlastní zpracování - statistická analýza výdajů domácností
5.1 Vývoj peněžních příjmů
5.2 Vývoj a základní analýza výdajů domácností na konečnou spotřebu
5.3 Vývoj výdajů na spotřebu zaměstnanců a důchodců
5.4 Elementární charakteristiky čistého vydání domácnosti zaměstnanců
5.5 Elementární charakteristiky spotřeby masa
6 Závěr
7 Literatura

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Statistická analýza výdajů domácností v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz