BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Spotřebitelský úvěr"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Spotřebitelský úvěr Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 56 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Karolína Handlová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Spotřebitel, Úvěr

Abstrakt

Tématem bakalářské práce je spotřebitelský úvěr. Práce popisuje historii úvěrů, stručně je rozdělí a dále člení spotřebitelské úvěry. Jsou popsány výhody a nevýhody úvěrů, podmínky pro získání úvěru – z pohledu bankovní instituce i klienta. Práce vymezuje důležité pojmy jako úrok, úroková míra, bonita klienta a více představí úvěrové registry – mezibankovní a nebankovní. Na úvěrové registry navazuje rozbor nepříznivé situace v České republice ve smyslu předlužení domácností a jejich platební neschopnosti, dopad finanční krize na nabídku a poptávku spotřebitelských úvěrů. V další části jsou porovnány a kriticky zhodnoceny bankovní i nebankovní instituce poskytující spotřebitelům úvěry. V závěru práce analyzuje a porovnává několik podobných nabídek úvěrů poskytnutých různými společnostmi. Cílem je lepší orientace v nabídkách úvěrů pro spotřebitele na českém trhu.

Obsah

Úvod
1 Bankovní úvěr
2 Historie
3 Spotřebitelský úvěr
3.1 Členění spotřebitelských úvěrů:
4 Úrok
4.1 Úroková sazba
5 Výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru
5.1 Možnosti použití spotřebitelského úvěru
6 Spotřebitel
6.1 Postup podání žádosti o úvěr
6.2 Nejčastěji požadované doklady
6.3 Bonita klienta
6.4 Mezibankovní úvěrové registry
6.5 Smlouva o úvěru
6.6 Ručení
6.7 Pojištění úvěru
7 Zadluženost českých domácností
7.1 Vývoj zadluženosti v roce 2008
7.2 Tempo růstu zadluženosti v roce 2008
7.3 Riziko nesplácení úvěrů
7.4 Konsolidace půjček
7.5 Osobní bankrot
8 Nabídka českých bank
8.1 Objemy spotřebitelských úvěrů českých bank
8.2 Nebankovní poskytovatelé úvěrů
8.3 Statistika spotřebitelských úvěrů členů ČLFA v roce 2007
9 Komparace úvěrů na českém trhu
9.1 Česká spořitelna
9.2 Komerční banka
9.3 Československá obchodní banka
9.4 GE Money Bank, a.s.
9.5 Raiffeisenbank, a.s.
9.6 Nebankovní spotřebitelské úvěry
9.7 Další nabídky nebankovních poskytovatelů
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:2 - velmi dobře

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Spotřebitelský úvěr
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz