BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Spotřebitelské smlouvy a možnost odstoupení"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Spotřebitelské smlouvy a možnost odstoupení Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 46 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Václav Holeček, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Ochrana spotřebitele, Spokojenost zákazníka, Spotřebitel

Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o problematice spotřebitelských smluv, které jsou relativně novým pojmem v českém právním systému. Cílem této práce je poskytnout čtenáři ucelenou představu o základech problematiky spotřebitelských smluv, jejich právní úpravě a možnostech, jak se v konkrétních případech bránit, především jak od smlouvy odstoupit. Čtenář se dozví, co vlastně spotřebitelské smlouvy jsou, kdo může být účastníkem spotřebitelsko-smluvních vztahů, řekneme si něco o právních institutech, které spotřebiteli v ustanovení o spotřebitelských smlouvách poskytují ochranu, především se zaměříme na situace, za kterých má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Vzhledem k rostoucí oblibě nákupů uskutečněných přes internet, se budu ve své práci věnovat též smlouvám uzavřeným na dálku. Nezmíněny nezůstanou ani smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání. V souvislosti s dovolenými se zmíníme též o smlouvách time-sharingových. V závěru práce se podíváme na nejčastější typy spotřebitelských smluv a to na smlouvu kupní a smlouvu o dílo, a jak a v jakých případech od těchto smluv odstoupit.

Obsah

ÚVOD
1 OCHRANA SPOTŘEBITELE A SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
2 SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
3 ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV
4 VYBRANÉ TYPY SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV
ZÁVĚR
LITERATURA
PŘÍLOHA–VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PODLE § 622Obch.Z.

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně.
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Spotřebitelské smlouvy a možnost odstoupení
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz