BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Společný regionální operační program EU"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Společný regionální operační program EU Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 33 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Zuzana Šindlerová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Evropská unie, Operační program, Strukturální fondy

Abstrakt

Hodnocení dopadů existence a fungování regionální politiky Evropské unie je často diskutovaným, nicméně stále nevyřešeným problémem. Z rozpočtu EU jsou v rámci této politiky vynakládány prostředky s nezřídka velmi pochybným efektem. Tato práce nabízí nahlédnutí do systému čerpání prostředků ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu, jenž spolu s dalšími operačními programy přispíval v České republice k naplňování cílů regionální politiky EU v období let 2004 – 2006. Na pozadí vývoje a charakteristiky Evropské regionální (strukturální) politiky je pak podrobně analyzován projekt realizovaný pod hlavičkou již zmíněného operačního programu ve městě Šternberku. Analýza se zabývá především kritérii pro úspěšné zažádání o dotaci a také volbou objektivních ukazatelů k následné kontrole výstupů. V konečném důsledku práce odhaluje některé z dopadů uskutečněného projektu na život v obci a také navrhuje, které ukazatele by měly být dnes a v budoucnu sledovány pro jeho vyčerpávající vyhodnocení.

Obsah

ÚVOD
1 STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA EU
1.1 Historie a obecné cíle
1.2 Ekonomické důvody pro existenci regionální politiky
1.3 Regiony v Evropské unii
1.4 Cíle strukturální politiky pro období 2000 - 2006
1.5 Aplikace regionální politiky EU v České republice
2 ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE
2.1 Základní charakteristika
2.2 Příjmy a výdaje rozpočtu EU
2.3 Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti
3 MĚSTO ŠTERNBERK – PROMĚNY V ČASE – ČAS PROMĚN
3.1 Obecná charakteristika projektu
3.2 Podmínky pro zažádání o dotaci
3.3 Financování projektu
3.4 Průběh a následná kontrola projektu
3.5 Hodnocení dopadu projektu
ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Společný regionální operační program EU
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz