BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Rozšiřování EU jako aspekt evropské integrace"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Rozšiřování EU jako aspekt evropské integrace Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 50 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Evropská unie

Abstrakt

Rozšiřování Evropské Unie se začalo bezprostředně týkat českých občanů po 1. květnu 2004, kdy se Česká republika stala jedním ze členských států. Vzhledem k neustálému přijímání nových členů do EU, zůstává téma rozšiřování permanentně aktuální. Věnují se mu nejen média, ale i veřejnost v běžných rozhovorech. Naprosto každé přistoupení ovlivnilo život každého člověka žijícího v EU, a to zejména EU jako takovou. To si ukážeme na vývoji zakládajících smluv, které jsou základními dokumenty EU. Mým úkolem je přiblížit integrační proces EU čtenářům. V této práci jsem se snažila vybrat nejdůležitější mezníky historie, které ovlivnily rozšiřovací proces. Zároveň jsem porovnala jednotlivé přístupové vlny a jejich dokumenty, které se dle potřeby měnily.

Obsah

1 Úvod
2 Pojem rozšiřování ES/EU
3 Historie evropské integrace
3.1 Kořeny sjednocení Evropy
3.2 Počátky evropské spolupráce po roce 1945
3.3 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
3.4 Římské smlouvy
3.5 Krize evropského integračního procesu
3.6 Smluvní zakotvení ES před prvním přistoupením
3.6.1 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
3.6.2 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS)
3.6.3 Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii
3.6.4 Římské smlouvy
4 1973, 1. rozšíření – Spojené království, Irsko, Dánsko
4.1. Velká Británie
4.1.1 Předvstupní fáze
4.1.2 Vyjednávání
4.1.3 Hlasování
4.2 Irsko
4.2.1 Předvstupní fáze
4.2.2 Vyjednávání
4.2.3 Referendum
4.3 Dánsko
4.3.1 Předvstupní fáze
4.3.2 Vyjednávání
4.3.3 Referendum
4.3.4 Rarita
4.4 Norsko
4.4.1 Předvstupní fáze
4.4.2 Vyjednávání
4.4.3 Referendum
4.5 Důsledky přistoupení
5 1981-1986, 2. rozšíření – Řecko, Portugalsko, Španělsko
5.1 Řecko
5.1.1 Předvstupní fáze
5.1.2 Vyjednávání
5.1.3 Hlasování
5.2 Portugalsko
5.2.1 Předvstupní fáze
5.2.2 Vyjednávání
5.2.3 Hlasování
5.3 Španělsko
5.3.1 Předvstupní fáze
5.3.2 Vyjednávání
5.3.3 Hlasování
5.4 Společné problémy Portugalska a Španělska před vstupem
5.5 Důsledky přistoupení
5.5.1 Jednotný evropský akt
5.5.2 Maastrichtská smlouva
6.1 Rakousko
6.1.1 Předvstupní fáze
6.1.2 Vyjednávání
6.1.3 Referendum
6.2 Finsko
6.2.1 Předvstupní fáze
6.2.2 Vyjednávání
6.2.3 Referendum
6.3 Švédsko
6.3.1 Předvstupní fáze
6.3.2 Vyjednávání
6.3.3 Referendum
6.4 Norsko
6.4.1 Předvstupní fáze
6.4.2 Vyjednávání
6.4.3 Referendum
6.5 Důsledky přistoupení
6.5.1 Amsterodamská smlouva
6.5.2 Smlouva z Nice
7 2004, 4. rozšíření – Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko
7.1 Předvstupní fáze
7.2 Vyjednávání
7.3 Referendum
7.4 Důsledky rozšíření
7.4.1 Evropská ústava
8 2007, 5. rozšíření – Bulharsko, Rumunsko
8.1 Bulharsko a Rumunsko
8.1.1 Předvstupní fáze
8.1.2 Vyjednávání
8.1.3 Hlasování
9 Budoucnost Evropské unie
10 Závěr
Bibliografie
Zdroje z internetu
Ostatní zdroje

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Rozšiřování EU jako aspekt evropské integrace
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz