BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Regulace obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Regulace obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v ČR Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 43 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Michaela Děcká, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Regulace, Vojenský materiál, Zbraně

Abstrakt

Tato práce se zabývá regulací obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v České republice a to se zaměřením na regulaci obchodu zahraničního. Jsou zde silné regulace ze strany státu, které představují omezení vstupu na trh a dále schvalování konkrétních obchodních zakázek. Cílem práce je analýza dopadů těchto regulačních omezení z hlediska nákladů a výnosů i z hlediska jejich vlivu na strukturu zbrojního trhu. Dále se práce zaměřuje na společensky nežádoucí jevy vyskytující se v souvislosti právě se státní regulací obchodu se zbraněmi, konkrétně na byrokratizaci a náklady s ní spojené, korupci a černý trh. V závěru práce dochází ke zjištění, že z ekonomického hlediska jsou praktikované státní regulace značně neefektivní, přesto jsou ale potřebné a to vzhledem ke specifickým vlastnostem regulované komodity.

Obsah

Úvod
1 Obchod se zbraněmi
1.1 Vývojové trendy celosvětového obchodu se zbraněmi a restrukturalizace zbrojního trhu
1.2 Vývojové trendy obchodu se zbraněmi v ČR
2 Legislativní prostředí a dokumenty vztahující se k regulaci zbrojního trhu
2.1 Legislativní prostředí a principy regulace zbrojní ho trhu v ČR
2.2 Mezinárodní dokumenty a kontrolní mechanismy
3 Regulace a zbrojní trh
3.1 Teorie ekonomické regulace
3.2 Teorie ekonomické regulace v podmínkách zbrojního trhu
3.3 Vliv regulace na strukturu zbrojního trhu v ČR
4 Nežádoucí jevy vyskytující se v souvislosti s regulací ZOVM
4.1 Byrokratizace a růst nákladů
4.2 Korupce
4.3 Černý trh
5 Účinnost státních regulací ZOVM v ČR aneb jak funguje regulace v rukou úředníků
Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Regulace obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz