BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Rating a proces ratingového hodnotenia"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Rating a proces ratingového hodnotenia Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: Dominika Janeckova, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Rating

Abstrakt

Cieľom práce bolo skompletizovať všetky dostupné informácie o ratingu a ratingových agentúrach, aké významné ratingové agentúry pôsobia vo svete, aké druhy ratingu sa poskytujú či aký je ratingový proces. V dobe finančnej krízy je takisto vhodné upozorniť na chyby ratingových agentúr, ktoré mohli mať vplyv na priebeh tejto krízy. Bakalárska práca má štyri kapitoly, prvá sa venuje ratingu vo všeobecnosti, popisuje ratingovú stupnicu a jednotlivé druhy ratingu. Druhá kapitola je o ratingových agentúrach, aké existujú, aký majú podiel na trhu a prečo poskytujú aj nevyžiadaný rating. Tretia kapitola popisuje ratingový proces od podpisu zmluvy až po pridelenie známky a posledná kapitola hovorí o chybách ratingových agentúr v poslednom období a možných riešeniach do budúcnosti.

Obsah

Úvod
1 Rating
1.1 Suverénny rating
1.2 Druhy ratingu
1.3 Rating malých a stredných podnikov
1.4 Rating bánk
1.5 Rating poisťovní
1.6 Default – neschopnosť plniť záväzky
1.7 Ďalšie metódy merania a hodnotenia
2 Ratingové agentúry
2.1 Požiadavky na ratingové agentúry
3 Proces ratingové hodnotenia
3.1 European Rating Agency
3.2 Postup spracovania ratingu
4 Súčasné problémy ratingu a možné riešenia
4.1 COFACE
4.2 Najväčšie pochybenia ratingových agentúr v posledných rokoch
4.3 Nariadenie o ratingových agentúrach
Záver
Zoznam použitej literatúry

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:A - Excellent
  • hodnocení od oponenta:B - Very Good

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Rating a proces ratingového hodnotenia
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz