BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Role a postavení Public Relations v ziskovém a v neziskovém sektoru"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Role a postavení Public Relations v ziskovém a v neziskovém sektoru Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 51 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: David Wohlhöfner, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Neziskový sektor, Public Relations

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá postavením a rolí Public Relations v prostředí neziskového a ziskového sektoru v regionu Královéhradeckého kraje. V její převážně teoretické části se autor zaměřuje na charakteristiku a definování jednotlivých pojmů, jejich členění a funkce. V této části se také pokouší o vyjádření zásadních odlišností mezi ziskovým a neziskovým sektorem. V praktické části potom autor pomocí definovaných metod ověřuje a zjišťuje teoretické poznatky v praxi. V její kvalitativní části porovnává vybrané subjekty ziskového a neziskového sektoru z hlediska úrovně a uplatňování nástrojů PR. Náplní kvantitativní části je anketní šetření, které se zaměřuje na vnímání PR veřejností ve vztahu k organizacím ziskového a neziskového sektoru.

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
2.1 Cíl práce
2.2 Metodika
3 Přehled řešené problematiky
3.1 Public Relations
3.1.1 Definice pojmu
3.1.2 Charakteristika
3.1.3 Typy a členění
3.1.4 Cíle a úkoly
3.1.5 Měření výsledků
3.2 Ziskový a neziskový sektor
3.2.1 Základní vymezení
3.2.2 Charakteristika ziskového sektoru
3.2.3 Charakteristika neziskového sektoru
3.2.4 Odlišnosti ziskového a neziskového sektoru
3.3 Kraj – vyšší územně samosprávný celek (VÚSC)
3.3.1 Základní vymezení a charakteristika
3.3.2 Královéhradecký kraj
4 Vlastní výsledky práce
4.1 Kvalitativní část
4.1.1 Šetření v ziskovém sektoru
4.1.2 Šetření v neziskovém sektoru
4.1.3 Porovnání zjištěných skutečností
4.2 Kvantitativní část
4.2.1 Příprava
4.2.2 Sběr informací
4.2.3 Zpracování informací
4.2.4 Zhodnocení výsledků a jejich interpretace
5 Závěr
6 Seznam literatury a dalších informačních zdrojů
6.1 Tištěné zdroje
6.2 Elektronické zdroje
7 Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Role a postavení Public Relations v ziskovém a v neziskovém sektoru
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz