BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Právní vědomí "

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Právní vědomí Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Role práva

Abstrakt

Cílem mé práce je problematika srovnání práva a právního vědomí ve vybraných aspektech v kontextu s právní problematikou a odlišností jednotlivých právních kultur i morálních a filozofických principů, které jsou typické pro jednotlivé právní kultury, a které budou v rámci této práce vymezeny

Obsah

1. Úvod
2. Teoretický rámec zvolené problematiky
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a jeho pohled na společnost
3. Pojednání o právu a právním vědomí
3.1. Regulativní role práva
3.2. Nároky kladené na právní texty
4. Právo a jeho role v současné společnosti
4.1. Role práva a právní vědomí v kontinentálním právním systému
4.2. Role práva a právní vědomí v angloamerickém právním systému
4.3. Právo a právní vědomí v islámském právním systému
5. Fuller – morálka práva a právní vědomí
5.1. Fuller a principy legality
6. Diskuse mezi Hartem a Fullerem
7. Dworkinova kritika práva a právní vědomí
8. Radbruchova formule
9. Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Právní vědomí
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2022 BAKALÁŘKY.cz